Veiliger sportklimaat

Samen op weg naar een veiliger sportklimaat

Wij vragen via deze plek je aandacht voor een belangrijk onderwerp, namelijk de zorg voor een veilig sportklimaat binnen onze vereniging. Het gaat daarbij specifiek over (seksuele) intimidatie en misbruik in de sport. Sportkoepel NOC*NSF heeft hier onderzoek naar laten doen en de conclusies waren mild gezegd niet erg geruststellend. Seksuele intimidatie en misbruik komen in de sport (nog) veel te vaak voor, vooral bij kinderen en jongeren onder de 16 jaar. In het voetbal is het beeld naar verwachting hetzelfde.

KNVB
Het is overbodig te benadrukken dat wij, bij CVV de Jodan Boys, alles moeten doen wat in ons vermogen ligt om te voorkomen dat één van onze kinderen slachtoffer wordt van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En dat wij in het onverhoopte geval bij melding ervan altijd actie ondernemen en helder communiceren. De KNVB heeft het onderwerp in het verlengde van NOC*NSF op agenda gezet en doet er alles aan om al het grensoverschrijdende gedrag uit de voetbalsport te bannen. Zij heeft diverse maatregelen genomen om seksuele intimidatie en misbruik in het voetbal tegen te gaan. Zie op de KNVB-site de uitgebreide informatie hierover.

Maatregelen CVV de Jodan boys
CVV de Jodan Boys heeft in recente jaren al meerdere maatregelen genomen om een veilige sport omgeving te creëren. In seizoen 2012-2013 is de commissie Respect en Sportiviteit opgericht en is het statuut normen en waarden door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld. Deze is hier te vinden. Daarnaast hebben we inmiddels al enige tijd een vertrouwenspersoon aangesteld, Wim van den Brink. Alle informatie over de aanpak, over hen en hoe hen te bereiken is elders op de site te vinden.
Tot slot hebben wij de Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders Van het NOC/NSF overgenomen.

Van onze trainers en leiders verwachten wij dat zij deze gedragscode naleven.

 

Aannamebeleid

Een pleger van grensoverschrijdend gedrag herken je niet aan het uiterlijk. Vaak zijn het aardige en populaire mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken. Bekend is dat ze situaties opzoeken waarin ze makkelijk in contact komen met kwetsbaren zoals minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij maken ze gebruik van het vertrouwen van een organisatie.

CVV de Jodan Boys hanteert een aannamebeleid om ernstige problemen ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

VOG verplicht
Het bestuur heeft besloten aan al onze trainers en leiders een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te vragen. Deze kunnen zij kosteloos verkrijgen via het NOC*NSF. De ledenadministratie zal voor de leiders en trainers die hiervoor in aanmerking komen een VOG-aanvraag bij het ministerie van veiligheid en Justitie gereed maken. De betrokken leider/trainer krijgt vanuit het ministerie een link per e-mail toegezonden om de gegevens voor de aanvraag in te vullen. Na en aantal weken krijgt de betrokken trainer/leider de VOG per post toegezonden. Hierna dient hij deze in de VOG-brievenbus in de commissiekamer te deponeren. De ledenadministratie registreert de VOG in Sportlink.

Binnen CVV de Jodan boys blijft een VOG 2 jaar geldig

Jouw bijdrage telt
Hoe kun je zelf bijdragen aan een veiliger sportklimaat bij onze vereniging? In de eerste plaats is het van belang dat je mogelijke signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in je directe omgeving binnen onze club niet negeert of te snel naast je neer legt. Neem, ook in geval van twijfel, contact met de vertrouwenspersoon op. Die heeft meer mogelijkheden en toegang tot expertise om de zaak uit te zoeken en eventueel vervolgstappen te nemen. En voor iedereen die er persoonlijk mee te maken krijgt: zwijg niet, praat met je ouders, familie en/of vrienden en meld je verhaal bij onze vertrouwenspersoon, Wim van den Brink. Je kunt Wim bereiken via wimvandenbrink13@gmail.com

Dank alvast voor je hulp

Nieuws

Iedereen telt mee

Iedereen telt mee Jodan Boys start een nieuw project: Iedereen telt mee. Wij willen dat iedereen zich bij Jodan Boys thuis voelt en met plezier voetbalt. Voetbal is van iedereen: liefhebbers en [...]

page 1 of 3
Commissieleden
 • Ruud Straver
  Ruud Straver Veiligheidscoördinator

  06-33305108

 • Joël Batenburg
  Joël Batenburg Voorzitter Cie Sportviteit en Respect

  06-54926311

 • Arjan Blok
  Arjan Blok commissielid
 • Wim van den Brink
  Wim van den Brink Vertrouwenspersoon

  06-21281759

 • Imen Laroussi
  Imen Laroussi commissielid
 • Marije Hammer
  Marije Hammer commissielid
Info

De Jodan Boys Rules, daar teken je toch voor?

Vijf regels voor respect en sportiviteit:

Bij CVV De Jodan Boys houden we ons aan regels, De Jodan Boys Rules. Het zijn er 5 en ze gaan over sportief en respectvol gedrag in én rondom het voetbalveld. Ze gelden voor leden, spelers, leiders, bestuur, scheidsrechters en vrijwilligers bij De Jodan Boys. En verder natuurlijk voor iedereen die onze club een warm hart toedraagt.

De Jodan Boys Rules worden persoonlijk ondertekend in de vorm van een individueel contract. Daar maken we als club en als team een bijzonder moment van.

De Jodan Boys Rules gaan over sportiviteit, respect, teamgevoel, samenspel en hoe we omgaan met onze spullen. Op actieposters en in de kleedkamers zijn de regels te lezen.

Waarom we hiervoor hebben gekozen? Niet alleen omdat we sportiviteit en respectvol gedrag erg belangrijk vinden. Ook willen we met De Jodan Boys Rules een bijdrage leveren aan een samenleving waarin we naar elkaar omzien.

Hoe we de regels handhaven? Er is geen clubpolitie! We hebben een stilzwijgende afspraak dat Jodan Boys elkaar op gemaakte afspraken kunnen aanspreken. Dat past bij sportief en respectvol gedrag. De Rules zijn allerminst vrijblijvend. Bij overtreding kan het Bestuur een sanctie opleggen.

De Jodan Boys Rules kwamen in 2013 tot stand. Nu, enkele jaren later, is de inhoud nog steeds actueel. De Commissie Sportiviteit en Respect is ervoor verantwoordelijk dat er binnen de club blijvend aandacht is voor De Jodan Boys Rules.

Heb jij daar ideeën over, of heb je vragen? Laat het ons weten.