Contributie

Twee keer per jaar wordt bij onze leden contributie geïnd. Bij nieuwe leden wordt een extra contributiebedrag geïnd in verband met de verenigingstaken die uitgevoerd dienen te worden.

 

Wanneer vinden de inningen plaats?

De inningen vinden in principe 2 keer per seizoen plaats. Eind augustus een eerste inning en eind januari een tweede inning. Dit gebeurt in principe altijd via automatische incasso.

Contributietabel

CONTRIBUTIE CVV DE JODAN BOYS 2022-2023 2023-2024
PER HALFJAAR juli 2022- juni 2023 juli 2023 – juni 2024
O23/ Heren/dames senioren  €                    137,90  €                    144,50
JO14/ MO14 t/m JO19/ MO20  €                    124,30  €                    123,00
JO17/ MO17  €                    116,30  €                    123,00
JO17/ MO17, 3e lid  €                      64,90  €                      68,50
JO15/ MO15/ JO14  €                    111,90  €                    123,00
JO15/ MO15/ JO14, 3e lid   €                      62,30  €                      68,50
JO7 t/m JO13/ MO13, ING League  €                      99,70  €                    104,50
JO8 t/m JO13/ MO13, 3e lid  €                      56,80  €                      59,50
JO8 t/m JO13/ MO13, 4e lid  €                      31,80  €                      33,30
JO6 (Kabouters)  €                      43,20  €                      45,30
Niet spelende leden  €                      71,70  €                      75,10
Niet spelende leden 65 +  €                      43,10  €                      45,20
G-leden  €                      76,20  €                      79,90
Administratiekosten bij betalen via bankoverschrijving (zonder incasso)  €                        3,50  €                        3,50
Administratiekosten bij storneren incasso  €                      12,50  €                      12,50

Extra contributie voor verenigingstaken

Sinds het seizoen 2020-2021 geldt dat bij alle spelende leden (en alle nieuwe leden) het eerste seizoen 2 maal 50 euro extra contributie wordt geïnd. Als je vervolgens de verenigingstaken in het seizoen hebt uitgevoerd, wordt dit bedrag het seizoen erna niet nogmaals geïnd. Als je de verenigingstaken niet hebt uitgevoerd in het seizoen, geldt deze extra contributie ook in het seizoen dat volgt. Op het moment dat je je uitschrijft als lid van Jodan Boys en je hebt je verenigingstaken uitgevoerd, ontvang je de betaalde 100 euro weer terug. Meer uitleg vind je in de volgende animatie. Of kijk voor meer informatie over deze regeling naar de pagina over vrijwilligerswerk.

 

Zijn er uitzonderingen?

  • Leden die niet in staat zijn te betalen kunnen contact opnemen met de penningmeester om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.

Betaal je contributie op tijd!

  • Voor Jodan Boys zijn contributies een belangrijke bron van inkomsten om de vereniging te kunnen laten draaien. Daarom is het belangrijk dat u de contributie op tijd betaalt, de meesten doen dit gelukkig ook.

Wat als u niet op tijd betaalt?

  • Leden die een betalingsachterstand hebben van een half jaar of meer en ondanks herhaalde verzoeken niet betalen, mogen niet meer spelen en trainen totdat het openstaande bedrag betaald is. In het uiterste geval kan Jodan Boys een incassobureau inschakelen.
  • Leden die een jaar geen contributie hebben betaald, zullen we uitschrijven als lid. Let wel: ook dan zijn ze verplicht om alsnog de openstaande contributiekosten te betalen.
  • Ook als iemand zelf het lidmaatschap opzegt, terwijl er nog een contributieachterstand bestaat, moet degene dit bedrag volledig betalen.

Subsidie mogelijkheid

Rotterdampas

Voor gezinnen met een laag inkomen (max 120% bijstand) is er voor leden tot en met 17 jaar de mogelijkheid de contributie te betalen met het Kindpakket van de Rotterdampas.  U kunt deze Rotterdampas aanvragen bij de Gemeente Gouda.

Met deze pas heeft men recht op 2x half jaar contributie van 1 sport. De pas is een jaar geldig, loopt van maart tot maart en dient ieder jaar op tijd verlengd te worden. Heeft uw kind een Rotterdampas en wilt u daarmee betalen? Geeft u dan het 6 cijferige nummer door aan contributies@cvvdejodanboys.nl

Voor meer informatie: https://www.gouda.nl/Inwoners/Werk_inkomen/Inkomensondersteuning/Kindpakket/Gratis_Rotterdampas_voor_kinderen_van_0_t_m_17_jaar

Jeugdfonds Sport & Cultuur (voor kinderen tot en met 17 jaar)

Als u niet in aanmerking komt voor de Rotterdampas kan er eventueel een aanvraag worden gedaan bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Meer informatie hierover:  telnr: 0174244940 of mail:  zuid-holland@jeugdfondssportencultuur.nl. Als de aanvraag goedgekeurd wordt, ontvangen wij bericht van het Jeugdfonds, maar we ontvangen ook graag bericht van uzelf als er een aanvraag loopt. Dit kunt u doorgeven aan contributies@cvvdejodanboys.nl

Klopt de informatie van Jodan Boys niet?

  • Het kan natuurlijk zijn dat u een aanmaning krijgt en u van mening bent dat onze informatie niet klopt. In dat geval kunt u contact opnemen met de penningmeester van C.V.V. De Jodan Boys via contributies@cvvdejodanboys.nl
  • Dus daarom: betaal je contributie op tijd! (IBAN: NL76 INGB 0002067080)