Vrijwilligerswerk

Informatie over vrijwilligerswerk bij Jodan Boys:

Een nieuwe regeling

Het nieuwe seizoen is inmiddels gestart en zoals in de laatste 2 nieuwsbrieven al is gemeld gaat m.i.v. het seizoen 2020-2021 de nieuwe Vrijwilligers- en verenigingswerkregeling in.

Hieronder nog een keer de highlights. Voor meer en uitgebreide informatie verwijzen wij graag naar de volledige regeling op deze pagina en het document Vraag & Antwoord (deze documenten worden binnenkort toegevoegd).

Waarom een nieuwe regeling?

Al enkele jaren werkt Jodan Boys met de verplichting voor leden om jaarlijks 8 uur verenigingswerk te doen. Een groot deel van de leden voldoet hier aan, een deel  van de leden liet dat helaas achterwege waardoor er gaten vielen in de organisatie van het verenigingswerk.

Voor wie geldt deze regeling?

De regeling geldt voor alle spelende leden. Leden vanaf 17 jaar zijn zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van taken. Voor leden jonger dan 17 jaar, zijn de ouders hier verantwoordelijk voor.

Wat verandert er?

Van ieder lid vragen we voortaan een bedrag aan borg/verhoogde contributie ad. € 100,00 welke wordt geïncasseerd in 2 termijnen ad. € 50,00. Wanneer een lid jaarlijks minimaal 8 uur verenigingswerk doet, is dit éénmalig! Neem je op enig moment afscheid van de vereniging én heb je altijd aantoonbaar vrijwilligers- c.q. verenigingswerk gedaan dan krijg je dit bedrag teruggestort.

Welke taken?

Naast vaste vrijwilligerstaken/-rollen (bijv. vaste trainer, leider, scheidsrechter, etc. die per seizoen door commissievoorzitters worden geïnventariseerd) zijn er verschillende verenigingstaken waar een lid op kan inschrijven, bijv. voor bardiensten/ keukendiensten/schoonmaak/onderhoud/gastheer of -vrouw op zaterdag in de commissiekamer. Voor ieder wat wils.

Inschrijven op taken?

Vanaf medio juli wordt het nieuwe rooster opengezet voor het aankomende seizoen en kunnen leden zich inschrijven voor één of meer verenigingstaken. Per taak worden punten toegekend. Via het account is vervolgens inzichtelijk welke taken zijn gedaan, welke taken staan gepland en hoeveel punten er zijn verdiend met de taken. Aan het einde van het seizoen wordt beoordeeld of er voldoende punten zijn behaald en zal de borg wel/niet worden verrekend met de nieuwe contributienota.

Ruilen van taken?

Wanneer je staat ingeschreven voor een taak wordt er van je verwacht dat je komt. Vanaf dit seizoen is het wel mogelijk om de taak weer open te zetten voor inschrijving. Je blijft wel verantwoordelijk voor deze taak totdat iemand anders zich daarvoor heeft ingeschreven.

Verzuimen taak?

Kom je niet voor je eerste taak dan vervalt de mogelijkheid om een tweede taak in te plannen en moet je het volgend seizoen weer 100 euro borg betalen. Kom je niet voor je tweede taak dan zul je bij de eerste contributiebetaling van het daarop volgende seizoen, 50 euro extra moeten betalen.

Vrijwilligerscommissie bestaat uit:

  • Boukje Fransen
  • Marjan van Olst