Vrijwilligerswerk

Informatie over vrijwilligerswerk bij Jodan Boys:

Informatie over vrijwilligerswerk bij Jodan Boys:

Het nieuwe seizoen is gestart en, als je dit nog niet hebt gedaan dan is dit het moment om jezelf in te schrijven voor je verplichte vrijwilligerstaak. Leden ouder dan 16 voeren zelf hun vrijwilligerstaak uit en voor leden onder de 17 jaar moet dit gedaan worden door de ouders.

Vrijwilligerswebsite

Wij hebben dit seizoen een vrijwilligerswebsite voor het plannen van je vrijwilligerstaken. Deze website is niet van onszelf maar we kunnen je natuurlijk wel helpen bij het inschrijven als je dit handig vindt. Lees op je gemak de informatie op deze pagina door en klik daarna op een van de linkjes om naar de vrijwilligerswebsite te gaan. Hulp nodig? aarzel niet en stuur een berichtje naar vrijwilligers@cvvdejodanboys.nl.

Wat moet jij doen?

Leden die ouder zijn dan 16 jaar

 1. Via deze link kom je op de vrijwilligerswebsite waar je in kunt loggen (of registreren).
 2. Vul je eigen gegevens (en dus niet die van je kind) zo compleet mogelijk in om jezelf te registreren;
 3. Onderaan het registratiescherm kun je, bij familie instellingen, gezinsleden opzoeken en invoeren. Als je kinderen hebt die die jonger zijn dan 17 jaar dan gelden jouw taken namelijk ook gelijk voor je kinderen.
 4. Nadat je jezelf hebt geregistreerd krijg je een mail waarin je je account moet bevestigen.
 5. Hierna kun je inloggen en je voor een taak inschrijven via het menu vrijwilliger. Hier vind je een planning met taken waarop je in kunt schrijven via de menuknop vrijwilliger. Doe dit zo snel mogelijk en voorkom daarmee boetes en sancties!

 Ouders van leden die jonger dan zijn 17

 1. Ga naar deze pagina om in te loggen of je te registreren
 2. Vul je eigen gegevens (en dus niet die van je kind) zo compleet mogelijk in om jezelf te registreren. Vul onderaan bij familie instellingen de gegevens van uw kind(eren) in zodat wij weten voor welk lid u de vrijwilligerstaak gaat vervullen.
 3. Nadat je jezelf hebt geregistreerd, krijg je een mail waarin je je account moet bevestigen.
 4. Hierna kun je inloggen en je inschrijven voor een taak via het menu vrijwilliger. Hier vind je een planning met taken waarop je in kunt schrijven. Doe dit zo snel mogelijke en voorkom daarmee boetes en sancties!

Inplannen

Je kunt jezelf inplannen voor verschillende diensten. Als je een andere taak wilt doen, dan kun je dit aanvragen. Je naam wordt dan doorgegeven aan de betreffende commissie. Indien alle taken binnen deze commissie al vervuld zijn dan zul je een andere taak moeten doen. Dit laten we je natuurlijk weten.

Hulp bij het inschrijven

Wanneer inschrijven niet lukt, ga dan voor informatie naar de website van Jodan Boys of lees de wat meer uitgebreide handleiding. Als je er helemaal niet uitkomt mail dan naar vrijwilligers@cvvdejodanboys.nl voor informatie. We kunnen je dan ook helpen met het inschrijven.

Vrijwilligersregeling

De hele regeling vind je hier terug. Lees hem nog eens rustig door. Heeft u vragen? Mail dan naar vrijwilligers@cvvdejodanboys.nl. Wij gaan er van uit dat het opnieuw een succesvol seizoen wordt!

Afkopen?

Wil je geen vrijwilligerstaken uitvoeren dan kan je dit afkopen voor € 125, – per seizoen. Stuur dan een mail naar vrijwilligers@cvvdejodanboys.nl. Je krijgt dan een factuur die wordt geïncasseerd of door jezelf betaald.

Afzeggen of verplaatsen

Afzeggen of verplaatsen van ingeplande werkzaamheden is niet mogelijk. Nadat men is ingepland voor het vrijwilligerswerk, is men zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken. Indien je verhinderd bent, moet je zelf voor een vervanger zorgen en dit doorgeven aan de taakcoördinator van de desbetreffende commissie.

Voor wie toch verhinderd is en geen vervanger heeft geregeld gelden de volgende sancties:

 • Zonder afmelding, kost het je € 100 per keer. Je ontvangt hiervoor direct een factuur en het bedrag zal geïncasseerd worden of moeten worden overgemaakt.
 • Wel 2 weken van te voren afgemeld? Zorg dan voor een vervanger, anders zullen we € 60,00 per keer in rekening brengen. (We kunnen dan nl. nog een betaalde kracht inzetten)

Indien bovenstaande sancties je worden opgelegd, dan betekent dit niet dat je aan je vrijwilligerstaak hebt voldaan. Je dient jezelf opnieuw in te schrijven. Wie niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet, krijgt alsnog het bedrag van € 150,- in rekening als extra contributie.

Op de bijdrage voor de vrijwilligersregeling zijn de normale regels ten aanzien van de contributiebetaling van toepassing: als betaling achterwege blijft, volgt de sanctie van niet meer mogen trainen en spelen, zo nodig gevolgd door invordering via een incassobureau. Hiervoor wordt ook verwezen naar het “Reglement Contributies en Boetes”

Met sportieve groet,
De vrijwilligerscommissie

Heb je vragen, voert u al een taak uit of twijfelt u neem dan altijd contact op met vrijwilligers@cvvdejodanboys.nl