Vrijwilligerswerk

Informatie over vrijwilligerswerk bij Jodan Boys:

Sinds de start van het nieuwe seizoen 2021 – 2022 werken we als Jodan Boys met teamtaken voor de vrijwilligersdiensten. Voor een aantal belangrijke taken binnen de club, zoals de bar- en keukendiensten op zaterdag en de bezetting van de commissiekamer, bent u vooraf als team of als geleding ingedeeld. We vragen dan aan uw team of geleding om die taken met elkaar te vervullen en dat onderling te regelen. Dat geldt zowel voor de ouders van de pupillen en juniorenteams, als de spelers van de seniorenteams.

Als bestuur en vrijwilligerscommissie snappen we dat dit best een grote verandering is. Het nieuwe systeem heeft echter naar onze mening veel voordelen en zorgt uiteindelijk voor een betere bezetting. Goede communicatie hierover en het tijdig weten als geleding en team dat je aan de beurt bent, is natuurlijk een voorwaarde om het goed te kunnen laten werken.

De gehele geleding wordt door de vrijwilligerscommissie geïnformeerd over de momenten waarop de taken zijn ingepland. Dat gebeurt via de mail. De seniorenteams worden via de aanvoerder ruim op tijd geïnformeerd via de groepsapp.

Het beleid van de club is en blijft dat elk lid 8 uur vrijwilligerswerk doet. Tenzij u natuurlijk al een vaste taak in of buiten het team hebt. Als vrijwilligerscommissie registeren we daarom ook goed wie er vanuit de teams komen voor de taken. Ook zullen we tijdens het seizoen steeds laten zien welke andere taken er allemaal zijn binnen Jodan Boys en waar u zich voor aan kunt melden.

Wij stellen ons voor dat er toch nog vragen en opmerkingen zijn over teamtaken. Daarom hebben we onderstaand de pagina de Q&A geformuleerd voor antwoorden op veel gestelde vragen.

Overzicht van vrijwilligerstaken bij Jodan Boys

Onderstaand een overzicht van mogelijke vrijwilligerstaken binnen de Jodan Boys. Voor al deze taken ontvangt u uw vrijwilligerspunten. Voor vragen over de taken of om u op te geven, kunt u een mail sturen naar de Vrijwilligerscommissie: vrijwilligers@cvvdejodanboys.nl

 • Scheidsrechters: we zijn als club altijd op zoek naar scheidsrechters. Cruciaal voor de wedstrijden. Jongeren, ouders en senioren; iedereen kan zich aanmelden om één of meer wedstrijden te fluiten.
 • Vaste Bar- en keukenmedewerkers: er is een team van vaste vrijwilligers die volgens een rooster, bijvoorbeeld 1x per maand op zaterdag, een bar- of keukendienst doet. Extra vaste vrijwilligers zijn altijd welkom.
 • Schoonmaakwerkzaamheden: met een vast team willen we één keer per week enkele uren de dug-inn (de kantine) en het sponsorhome schoonmaken. Heeft u belangstelling, meld het bij de vrijwilligerscommissie. We gaan dan een team samenstellen.
 • Administratieve werkzaamheden: we zoeken mensen die handig zijn met de computer en Excel om af en toe mee te helpen met de leden- en financiële administratie. In goed overleg kunnen we kijken wat en wanneer u iets kunt doen.
 • Onderhoudsdagen: in de loop van het seizoen worden één of meer onderhoudsdagen gepland. Allerlei klussen op het terrein worden dan aangepakt.
 • Omroeper wedstrijden Vrouwen1: we zoeken een enthousiaste omroeper om de wedstrijden van Vrouwen 1 te verslaan.
 • Speldendragersavond: In mei 2023 staat de jaarlijkse Speldendragersavond gepland. Voor de avond zoeken we 2 vrijwilligers voor de bardienst.
 • Kledingbeurs: ook dit jaar zal er weer tweedehands kledingbeurs worden gehouden. Hoe en wanneer dat hoort u nog. Hulp is welkom.

Activiteiten voor de kinderen:

Laat het ons als commissie weten als u graag meehelpt met activiteiten voor de kinderen. Hieronder een paar voorbeelden.

 • Op 30 november is het Sinterklaasfeest voor de Kabouters, ING L. en JO8. Hulp bij het organiseren en op de dag zelf is van harte welkom.
 • Op 21 december is de jaarlijkse Kerstgourmet voor alle Pupillen. Een prachtig feest voor kinderen en georganiseerd met behulp van vrijwilligers. Wil je helpen, geef je dan op via de Vrijwilligerscommissie.
 • In januari van 2023 zal er Patattraining zijn voor alle 7-8-9 pupillen. De pupillen voetballen met en tegen de spelers uit JB1. Ook hier zijn weer ouders en leden nodig om deze traditie goed te organiseren.
 • Van 17 t/m 20 mei 2023 is het Wil je meehelpen met de voorbereidingen of als begeleider mee, geef je dan op bij de Vrijwilligerscommissie.
 • Op 17 juni 2023 Martin van Leeuwen 4 tegen 4 toernooi.
 • In Mei/juni 2023 zijn er allerlei Toernooien.
 • Vriendinnendag: éénmaal per jaar organiseert de Jodan Boys een activiteit voor vriendinnen van dames en meiden uit de dames- en meidenteams. De activiteit is ergens in april / begin mei. Er zijn 4 vrijwilligers nodig voor de inschrijvingen en de bezetting van de bar- en keuken.
 • Uitreiken contracten aan de ING: Aan het einde van het seizoen, in juni 2023, ontvangen de kinderen uit de ING-league een officieel ‘contract’. Hulp van ouderen, bijvoorbeeld bij bar, is van harte welkom.

Q&A: Vragen die gesteld worden:

 1. Geldt nog steeds de verplichting van 8 uur vrijwilligerswerk per lid?

Ja, deze verplichting geldt nog steeds. Het vrijwilligersbeleid is niet veranderd. Het beleid van de club is en blijft dat elk lid 8 uur vrijwilligerswerk doet. Tenzij u natuurlijk al een vaste taak in of buiten het team hebt. Dan wordt u hiervan vrijgesteld.

 1. Geldt het beleid van de borg (2x € 50,- per seizoen) nog steeds?

Ja, er is niets veranderd in het beleid van de borg. Als u gedurende het seizoen geen 8 uur vrijwilligerswerk heeft gedaan, dan wordt aan het einde van het seizoen uw borg ingehouden. In het nieuwe seizoen moet u dan opnieuw de borg betalen. Dat gaat dan automatisch bij de contributie. En ook dit geldt natuurlijk niet voor de vaste vrijwilligers.

 1. Wordt individueel de aanwezigheid en inzet geregistreerd of als team?

We registreren de aanwezigheid en de uitgevoerde taak per persoon. We houden individueel bij wie welke taken doet. Zo kunnen we goed zien welke leden wel en welke leden niet aan hun 8 uur komen.

 1. Hoe wordt mijn inzet geregistreerd?

Als vereniging en vrijwilligerscommissie registeren wij uw aanwezigheid. De website Vrijwilligerstekort wordt niet meer voor de registratie gebruikt. U mag een mail sturen aan vrijwilligers@cvvdejodanboys.nl. Dan wordt u geïnformeerd over het aantal punten.

 1. Kan ik nu niet meer op de website Vrijwilligerstekort?

U kunt nog steeds inloggen op de website maar het aantal punten is niet meer actueel. U kunt de vrijwilligerscommissie en mail sturen indien u informatie wilt. Voor de teamtaken hoeft u zich niet via de website te registreren. Deze zijn gepland en worden gecommuniceerd via de mail of de app.

 1. Hoe kom ik er achter hoeveel punten ik heb opgespaard?

U kunt  een mail sturen aan vrijwilligers@cvvdejodanboys.nl. Dan wordt u geïnformeerd over het aantal punten.

 1. Wat moet ik doen als ik niet kan op de ingeplande uren voor de teamtaken?

Dat kan natuurlijk een keer gebeuren. Teamtaken zijn ingepland op verschillende dagen van de week gedurende het gehele jaar.

Waarschijnlijk kunt u niet de verplichte 8 uur vrijwilligerswerk doen met alleen het uitvoeren van de teamtaak. Daarom bieden we als vereniging allerlei mogelijkheden om taken en vrijwilligerswerk te doen. U kunt ook een mail sturen aan de vrijwilligerscommissie met de vraag om vrijwilligerstaken uit te voeren buiten de teamtaken om.

 1. De verantwoordelijkheid voor het invullen van de vrijwilligerstaken ligt nu bij het team, wat gebeurt er als niemand in het team / de geleding wil of kan?

Het sanctiebeleid is en blijft dat de leden hun borg verliezen als ze geen 8 uur taken doen. Als een team haar teamtaken niet wil doen, gaan we op allerlei manieren met het team in gesprek. Als vereniging mogen we inzet van alle leden verwachten.

 1. Wie gaat dit in het team of de geleding regelen?

De verantwoordelijkheid voor het invullen van de diensten ligt bij het team / de geleding als geheel. Voor elke geleding wordt een ouder gezocht die deze taak wil uitvoeren. Hiermee voldoet deze ouder aan de verplichting van het uitvoeren van 8 uur vrijwilligerswerk.  Het is niet persé de verantwoordelijkheid van de leider dat de taken worden uitgevoerd. Wel is het fijn als de leider meehelpt met communiceren en regelen.

 1. Ik heb 3 kinderen, moet ik dan 24 uur vrijwilligerswerk doen?

In principe wel, maar in individuele gevallen kunnen we hierop een uitzondering maken.

 1. Er zijn een aantal teamtaken ingepland, maar niet genoeg om mijn verplichte 8 uur vrijwilligerswerk te halen. Hoe kan ik aan mijn 8 uur komen?

Dat klopt, waarschijnlijk kunt u niet de benodigde 8 uur vrijwilligerswerk doen met alleen de teamtaken. Er zijn veel taken binnen de club. Daarover kunt de vrijwilligerscommissie vragen. Er zal gedurende het seizoen steeds gecommuniceerd worden welke aanvullende taken er zijn.

 1. Hoe weet ik welke vrijwilligerstaken er nog meer zijn?

Via de website en de nieuwsbrief zullen we als vereniging laten zien welke taken er zijn en hoe u zich kunt inschrijven. Dat gaat lopen via de vrijwilligerscommissie.

 1. Wordt bijgehouden wat ik allemaal voor de vereniging doe?

Ja, de vrijwilligerscommissie houdt dit bij. Ook de vaste vrijwilligers hebben we in beeld.

 1. Wordt in de planning rekening gehouden met het feit dat we een klein team / kleine geleiding zijn, waarin een aantal ouders al vaste taken hebben.

Ja, in de planning is daar rekening mee gehouden. Elk team en elke geleding wordt naar verhouding even vaak ingedeeld.

 1. Hoe weet ik welke taken ik moet doen?

Alle taken in de commissiekamer zijn uitgeschreven. De vrijwilligerscommissie stuurt aan degenen die zich voor de taak hebben aangemeld, deze informatie toe (als dit bij de commissie bekend is). Voor de bar- en keukendiensten is de beheerder (Minne van Hooft) aanwezig voor de coördinatie en vragen.

 1. Wat betekent bar- en keukendienst?

Er zijn mensen achter de bar nodig voor koffie, drankjes, afrekenen etc. Ook zijn er mensen in de keuken nodig om tosti’s te maken en te frituren. U kunt voor de beide taken worden ingezet. De beheerder kijkt waar welke mensen nodig zijn.