In Nieuws, Nieuws Commissie Sportiviteit en Respect

Iedereen telt mee

Jodan Boys start een nieuw project: Iedereen telt mee. Wij willen dat iedereen zich bij Jodan Boys thuis voelt en met plezier voetbalt. Voetbal is van iedereen: liefhebbers en deelnemers komen uit alle lagen en groepen van de samenleving. Soms botst dat, maar de verbindende kracht is veel groter, want ‘sport verbroedert’.

Jodan Boys wil die verbinding blijven zoeken en zet zich hier de komende tijd extra voor in via een nieuw project: Iedereen telt mee. We zijn een vereniging met spelers, ouders en fans uit verschillende culturen, mannen en vrouwen, oud en jong, hetero’s en homo’s, met of zonder beperking. We willen voor iedereen een vereniging zijn, waar iemand zich thuis voelt en met plezier voetbalt. Daar gaan we ons hard voor maken, maar dat kan alleen samen met jullie: leden, ouders, vrijwilligers en supporters.

Leren en oefenen

Natuurlijk gaat dit allemaal niet gelijk perfect. Maar voetballen is leren en oefenen. Naast opbouw conditie, techniek en tactiek is dat ook leren omgaan met regels en afspraken, leren samenspelen, leren omgaan met winst en verlies en leren respect op te brengen voor leider en trainer, scheidsrechter en tegenstander.

Niet voor niets zeggen ouders dat naast het gezin en de school de sportvereniging een belangrijke bijdrage levert aan de opvoeding van hun kinderen!

Wat gaan we doen?

De Commissie Sportiviteit en is initiatiefnemer van dit project en werkt hierin samen met het bestuur en andere commissies binnen de club. Er zijn al verschillende acties in gang gezet en er komen er steeds meer bij. Een paar voorbeelden:

Elk nieuw lid een intake gesprek

Elk nieuw lid (en zijn/haar ouders) onder de 18 jaar krijgt vooraf een intake gesprek om kennis te maken met Jodan Boys als vereniging. Om zowel speler als ouders een welkom gevoel te geven, duidelijk te maken wat de vereniging biedt en wat er van kinderen en ouders wordt verwacht. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkwijze vereniging, de Jodan Boys Rules, spelen in een team, omschrijving clubkleding en vrijwilligerstaken.

Teamgesprekken over de Jodan Boys Rules

We organiseren gesprekken per team in de onderbouw (inclusief elftalleider en trainer) over de Jodan Boys Rules en hoe het team daarmee omgaat en wat er beter kan. Om dit niet vrijblijvend te laten zijn, kijken we  ook naar manieren om bij het nakomen van afspraken/regels in te kunnen grijpen.

Ondersteuning trainers/coaches

Een belangrijk onderdeel van het project ‘Iedereen telt mee’ is de ontwikkeling van een ondersteuningsaanbod voor trainers en elftalleiders in de onderbouw. Gericht op het goed functioneren van het team, ook in sociaal opzicht. Onderlinge samenwerking in het team is immers een belangrijke sleutel tot succes. Denk bijvoorbeeld aan:

>de onderlinge bereidheid om voor elkaar te werken

>de afspraak en wil om elkaar aan te spreken en te corrigeren

>te voorkomen dat medespelers worden gepest of uitgesloten.

Hiervoor organiseren we in het voorjaar -in samenwerking met de KNVB en Sportpunt Gouda- twee themabijeenkomsten, waarvoor alle trainers en elftalleiders zijn uitgenodigd.

Wordt vervolgd

We denken er ook over na om bij de onder- naar de bovenbouw gesprekken te organiseren per team. Ook kijken we of we aan kunnen sluiten bij de Week van Respect in september 2023 en of we weer een regenboogdag kunnen houden.

We houden jullie op de hoogte!

Meer weten?

Stel je vraag aan Arjan Blok, ad.mar.blok@hetnet.nl