In Nieuws

Oudste Jodan Boys lid Piet de Jong geëerd voor 75-jarig lidmaatschap

Onlangs vernamen we als bestuur dat Piet de Jong, clubicoon en vader van ons ex-bestuurslid Gerrit de Jong, ongeneeslijk ziek is.

Bij de voorbereiding van de Speldendragersavond later dit jaar kwamen we er achter dat Piet dit jaar 75 jaar lid is van De Jodan Boys. Om dat feit te memoreren en om hem met deze mijlpaal te eren, gingen voorzitter Marco Kastelein en secretaris Theo Vogelzang afgelopen week bij hem en zijn gezin op bezoek. Wij troffen daar een kwieke en energieke Piet aan, die enorm verrast werd door onze komst. Het werd een emotioneel weerzien, waarbij af en toe wat traantjes gelaten werden door Piet, die weliswaar weet en beseft dat het leven eindig is, maar daar ook nog midden in staat en wil staan.

Het bestuur had vanwege het jubileum van Piet een mooie bos bloemen en 3 speldjes van 25 jaar meegenomen. Die werden uitaard in dank en ook wel met enige emotie ontvangen. We hebben veel speldjes voor veel jubilea, maar een speldje voor leden die 75 jaar lid zijn, hadden we helaas nog niet. Zulke jubilarissen hebben we ook nog nooit gehad, maar een moet er de eerste zijn. Het is mooi dat juist Piet dat geworden is en we zullen hem uiteraard bijschrijven in de eregalerij van de speldendragers op de site.

We hebben tijdens ons bezoek veel gesproken over de geschiedenis van onze club en de rol die Piet daarin gespeeld heeft. Onlangs heeft hij daar nog zijn tevredenheid over geuit als geïnterviewde in het kader van het project ‘Het Jodan Boys gevoel van…. ‘ (zie de website). In dat interview wordt ook verwezen naar het relaas dat Piet zelf enkele jaren geleden over zijn belevenissen bij de club op papier gezet heeft. Dat laatste is zeer lezenswaardige kost voor degenen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van onze mooie club.

Terug naar Piet zelf. Wat kan die man mooi vertellen. Er zijn al diverse boeken verschenen over de geschiedenis van De Jodan Boys, maar Piet schudt er moeiteloos nog een uit zijn mouw. Het is dat de energie nu steeds meer ontbreekt, maar zijn verhalen zijn altijd de moeite waard om te horen en zijn visie op het wel en wee van de club is nog steeds messcherp. Helaas gaan de krachten langzaam achteruit.

Wij hopen dat Piet nog een mooie een waardige tijd op deze aarde gegund is en wij zijn de komende tijd in gedachten bij hem en zijn gezin.