Gedragscode

Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders

Een trainer, coach of begeleider:

ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen.

KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken.

IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES. Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.

IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET. Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, – contacten en – relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.

RESPECTEERT HET PRIVELEVEN VAN DE SPORTER. Dring niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.

TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.

NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.

ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport.

IS VOORZICHTIG: Stel nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.

DRINKT TIJDENS HET COACHEN VAN JEUGDTEAMS GEEN ALCOHOL EN MAAKT EEN AFSPRAAK MET JEUGDTEAMS DAT ER GEEN ALCOHOL WORDT GEDRONKEN.

Bekijk de animatie Gedragscode Sport voor trainers, coaches en begeleiders:

Nieuws

Iedereen telt mee

Iedereen telt mee Jodan Boys start een nieuw project: Iedereen telt mee. Wij willen dat iedereen zich bij Jodan Boys thuis voelt en met plezier voetbalt. Voetbal is van iedereen: liefhebbers en [...]

page 1 of 3
Commissieleden
 • Ruud Straver
  Ruud Straver Veiligheidscoördinator

  06-33305108

 • Joël Batenburg
  Joël Batenburg Voorzitter Cie Sportviteit en Respect

  06-54926311

 • Arjan Blok
  Arjan Blok commissielid
 • Wim van den Brink
  Wim van den Brink Vertrouwenspersoon

  06-21281759

 • Imen Laroussi
  Imen Laroussi commissielid
 • Marije Hammer
  Marije Hammer commissielid
Info

De Jodan Boys Rules, daar teken je toch voor?

Vijf regels voor respect en sportiviteit:

Bij CVV De Jodan Boys houden we ons aan regels, De Jodan Boys Rules. Het zijn er 5 en ze gaan over sportief en respectvol gedrag in én rondom het voetbalveld. Ze gelden voor leden, spelers, leiders, bestuur, scheidsrechters en vrijwilligers bij De Jodan Boys. En verder natuurlijk voor iedereen die onze club een warm hart toedraagt.

De Jodan Boys Rules worden persoonlijk ondertekend in de vorm van een individueel contract. Daar maken we als club en als team een bijzonder moment van.

De Jodan Boys Rules gaan over sportiviteit, respect, teamgevoel, samenspel en hoe we omgaan met onze spullen. Op actieposters en in de kleedkamers zijn de regels te lezen.

Waarom we hiervoor hebben gekozen? Niet alleen omdat we sportiviteit en respectvol gedrag erg belangrijk vinden. Ook willen we met De Jodan Boys Rules een bijdrage leveren aan een samenleving waarin we naar elkaar omzien.

Hoe we de regels handhaven? Er is geen clubpolitie! We hebben een stilzwijgende afspraak dat Jodan Boys elkaar op gemaakte afspraken kunnen aanspreken. Dat past bij sportief en respectvol gedrag. De Rules zijn allerminst vrijblijvend. Bij overtreding kan het Bestuur een sanctie opleggen.

De Jodan Boys Rules kwamen in 2013 tot stand. Nu, enkele jaren later, is de inhoud nog steeds actueel. De Commissie Sportiviteit en Respect is ervoor verantwoordelijk dat er binnen de club blijvend aandacht is voor De Jodan Boys Rules.

Heb jij daar ideeën over, of heb je vragen? Laat het ons weten.