In Uncategorized

Na veel gepuzzel zijn ook de trainingen voor de 17+ leeftijdscategorieën onder strikte voorwaarden vanaf maandag 19 oktober weer toegestaan !! Voor de jeugd  gelden uiteraard andere regels tijdens trainingen (zij mogen bijvoorbeeld wel binnen 1,5 meter van elkaar trainen en onderling (binnen de club) oefenwedstrijden spelen. In het bericht van 14 oktober (klik hier) worden de regels die voor de jeugd gelden verder toegelicht.

Klik op het schema voor het totale overzicht

Voor de trainingen en bij het indelen van de velden zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd,

 • Het schema geldt zolang de “lockdown” periode duurt en minimaal tot 12 november;
 • Op vrijdag en zaterdag wordt niet getraind;
 • 15 min wisseltijd voor groepen vanaf 18 jaar;        
 • Elke groep heeft een minimale netto trainingstijd van 1 uur;        
 • Alle groepen trainen 2x per week; 
 • Er wordt getraind in groepjes van MAXIMAAL 4 spelers(sters);
 • Gedurende de training mogen de groepjes NIET van samenstelling wisselen. Het groepje van 4 spelers(sters) blijft dus de gehele training uit dezelfde spelers(sters) bestaan;
 • Het trainingsveld bestaat uit twee speelhelften en wordt per speelhelft verdeeld in maximaal 4 vakken;
 • In een vak mogen zich maximaal 4 spelers(sters) bevinden. Per speelhelft geldt dus een maximum van 16 spelers(sters);
 • Gedurende de oefenvormen wordt de 1,5 meter afstandsregel strikt nageleefd;
 • Tijdens het betreden en het verlaten van het complex en het trainingsveld bestaan de groepjes ook uit MAXIMAAL 4 personen en wordt de 1,5 meter regel nageleefd;
 • Tijdens de trainingen worden, met uitzondering van de keeper, de ballen niet met de handen aangeraakt. Ook worden er geen oefenvormen gedaan waarbij gekopt wordt;
 • Er kan GEEN gebruik worden gemaakt van kleedkamers, ook niet om kleding of andere materialen tijdelijk op te slaan;
 • De toiletgroepen onder de luifel zijn geopend, hier mag zich maximaal 1 persoon tegelijkertijd bevinden;
 • Het materiaalhok is tevens geopend, ook hier mag zich maximaal 1 persoon tegelijkertijd bevinden;
 • Alleen personen die een DIRECTE rol hebben bij het verzorgen van de trainingen hebben toegang tot het complex;
 • Trainers/begeleiders zijn uitdrukkelijk verantwoordelijk voor het naleven van de regels door hun spelers(sters) en hebben het recht spelers(sters) van het complex te sturen bij het niet naleven van de regels.

 

Het bestuur houdt zich het recht voor bij het niet naleven van de regels de gehele groep inclusief staf van het complex te verwijderen en de toegang tot het complex gedurende de “lock-down” periode te verbieden