In Nieuws, Nieuws Jeugd

Naar aanleiding van de door het kabinet aangenomen maatregelen heeft het bestuur van Jodan Boys opnieuw besloten haar Corona protocollen te herzien en de volgende maatregelen genomen. De maatregelen gaan in op veertien oktober om 22.00 uur. Uiteraard kunnen deze maatregelen niet succesvol zijn zonder jullie medewerking. We rekenen daarom op jullie

Alleen trainers, spelers en handhavers mogen tijdens trainingen en wedstrijden op het complex aanwezig zijn (en dan alleen in situaties zoals hieronder beschreven). Zorg dat u zo kort mogelijk op het complex aanwezig bent. Publiek ouders en overige bezoekers hebben geen toegang.

Officiële wedstrijden:

 • Alle competitie- en bekerwedstrijden zijn tot nader order uitgesteld;
 • Er zijn geen wedstrijden (ook geen onderlinge) voor Kabouter- en ING-groepen.

Trainingen

 • Spelers jonger dan 18 jaar mogen zonder beperking trainen.
 • Voor 17+ leden is een apart trainingsschema ingesteld wat vanaf 19 oktober gaat gelden, Klik hier voor het bericht
 • Kinderen vanaf 13 jaar mogen voor en na de training niet met meer dan 4 personen bij elkaar komen;
 • Kabouter- en ING-groepen trainen niet;

Gebouwen

 • Alle gebouwen zijn gesloten met uitzondering van de toiletten aan de buitenzijde van de Sponsorhome (onder de luifel) en de materiaalruimte; hierin mag nooit meer dan 1 persoon tegelijkertijd aanwezig zijn.

Oefenwedstrijden

 • Er mogen GEEN oefenwedstrijden met andere verenigingen worden gespeeld
 • Voor spelers jonger dan 18 jaar zijn onderlinge wedstrijden WEL toegestaan. Als een team uit zowel 17- als 18-jarigen bestaat zijn 18-jarigen van deelname aan de onderlinge wedstrijden uitgesloten. Neem bij oefenwedstrijden het volgende in acht:

  • Er kan geen gebruik worden gemaakt van sponsorkleding
  • Er zijn geen scheidrechters beschikbaar (zelf organiseren)
  • Onderlinge oefenwedstrijden kunnen alleen worden gepland na overleg met de wedstrijdsecretaris, Emiel van der Nagel
  • Onderlinge oefenwedstrijden vinden alleen plaats op veld 1 en veld 2
  • Onderlinge oefenwedstrijden vinden plaats op zaterdag tussen 8.30 – 13:00 uur (hiervoor zijn vast tijdsblokken gedefinieerd) of op de reguliere trainingstijden van het betreffende team
 • Kinderen vanaf 13 jaar mogen voor en na de wedstrijd niet bij elkaar komen met meer dan vier personen

Handhaving:

Om de gezondheid van iedereen die het complex betreedt te kunnen garanderen gelden de volgende afspraken:

 • Iedereen die het complex betreedt dient de gestelde regels strikt na te leven;
 • Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van trainers ervoor te zorgen dat spelers de regels volgen;
 • Trainers zijn bevoegd spelers die de regels niet naleven de toegang tot het complex te ontzeggen;
 • Gedurende de openingstijden van het complex is er een Corona coördinator aanwezig die toeziet op naleving van de regels;
 • Het bestuur houdt zich het recht voor om bij het niet naleven van de geldende richtlijnen het HELE team inclusief staf/begeleiding de toegang tot het complex voor de resterende periode van de beperkte maatregelen te ontzeggen.

Uiteraard geldt op het hele complex de anderhalve meter regel en wij verzoeken u de aanwijzingen te volgen.

 

Heeft u vragen, opmerkingen of twijfels, schroom niet en stuur ons een mail. corona@cvvdejodanboys.nl