In Nieuws

Beste trainer/leider onderbouw,

Op donderdag 13 april a.s. van 19.30 tot 21.30 uur organiseren we (samen met de KNVB en SPORT.GOUDA) weer een bijeenkomst voor trainers en leiders van de onderbouw.

Centraal staat de de vraag:  wat hebben jullie nodig om ervoor te zorgen dat ‘Iedereen mee telt’ binnen de jeugdteams?  We willen graag weten wat nuttig en nodig is om leiders en trainers te ondersteunen bij vraagstukken rond inclusiviteit en diversiteit.

Jouw mening telt

Maak gebruik van deze kans om jouw ervaringen te delen én om jouw vragen en behoeften te uiten.

Vervolg

Begin februari was de eerste bijeenkomst met trainers en leiders van de onderbouw. Toen hebben we uitleg gegeven over het nieuwe project binnen Jodan Boys, Iedereen telt mee.

Een belangrijk onderdeel daarvan is namelijk de ontwikkeling van een ondersteuningsaanbod voor trainers en elftalleiders in de onderbouw. Gericht op het goed functioneren van het team, ook in sociaal opzicht. Onderlinge samenwerking in het team is immers een belangrijke sleutel tot succes.

Programma 13 april

Op de eerste avond hebben we de vragen opgehaald die bij jullie leven. Daarnaast zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de rol van trainers en coaches binnen de club. Zie het verslag in de bijlage. In de bijeenkomst op 13 april a.s. gaan we hier verder op in, waarbij jullie ervaringen centraal staan.

Het programma bestaat uit twee delen:

Deel 1 – 19.30 uur

Spreker: Marco van Beek, coördinator onderbouw

  • Aanpak Commissie Onderbouw na aanleiding van de vragen rond ondersteuning van trainers en leiders in de onderbouw uit de eerste bijeenkomst.
  • Toelichting op het systeem van gele en paarse kaarten, waarmee leden gewaarschuwd kunnen worden bij wangedrag en eventueel ook bestraft.

Deel 2 – 20.30 uur

Spreker:  Jorrit Smit, KNVB

  • Gesprek en discussie aan de hand van o.a. stellingen met trainers en leiders over het thema inclusiviteit en diversiteit.

Om 21.30 uur sluiten we de avond af door het trekken van conclusies en het maken van vervolgafspraken.

Aanmelden?

De avond is voor alle trainers en coaches uit de onderbouw. Meld je aan bij Arjan Blok, ad.mar.blok@hetnet.nl