In Nieuws

Naar aanleiding van de door het kabinet genomen extra maatregelen heeft het bestuur van Jodan Boys besloten haar Corona protocollen te herzien en tijdelijk aan te scherpen. Zoals altijd met het doel om zo veilig mogelijk, met zoveel mogelijk leden door te kunnen voetballen.

Jullie eigen verantwoordelijkheid is hierbij belangrijk, want we merken dat grenzen al snel vervagen. Het zou zonde zijn als we hierdoor mensen in gevaar brengen of we uiteindelijk helemaal niet meer kunnen voetballen. Als we samen de schouders eronder zetten komen we al voetballend de pandemie door.

Graag benadrukken we het volgende: hou afstand (bijvoorbeeld geen teambesprekingen op de tribune), kom niet eerder naar wedstrijden of trainingen en vertrek direct na de wedstrijd of training. Daarnaast is het belangrijk om niet bij kinderen, broertjes of zusjes te (blijven) kijken. Geen toeschouwers is nu eenmaal nog steeds de regel.

Grootste aanpassingen zijn nu dat er een nieuw trainingsschema is gemaakt waarbij rekening wordt gehouden met de avondklok. Klik hier voor het schema. Ook worden er gedurende de openingstijden van het complex, net als in maart, handhavers ingezet om alles in goede banen te leiden.

Dan nog even terugkijken naar de maatregelen die er al eerder waren:

Officiële wedstrijden:

 • Alle competitie- en bekerwedstrijden zijn tot nader order uitgesteld.

Trainingen

 • Pupillen en junioren mogen zonder beperking trainen.
 • Voor iedereen is een nieuw trainingsschema ingesteld wat vanaf 25 januari gaat gelden.
 • Kinderen vanaf 13 jaar mogen voor en na de training niet met meer dan 4 personen bij elkaar komen en houden 1,5 meter afstand;

Gebouwen

 • Alle gebouwen zijn gesloten, met uitzondering van de toiletten aan de buitenzijde van de Sponsorhome (onder de luifel) en de materiaalruimte; hierin mag nooit meer dan 1 persoon tegelijkertijd aanwezig zijn.
 • In alle ruimtes is een mondkapje verplicht. Op het moment dat je op een vaste plek gaat zitten mag het mondkapje af. Zodra je opstaat kun je de mondkap vervolgens weer opzetten.

Oefenwedstrijden

 • Er mogen GEEN oefenwedstrijden met andere verenigingen worden gespeeld
 • Voor pupillen en junioren zijn onderlinge wedstrijden WEL toegestaan. Neem bij oefenwedstrijden het volgende in acht:
  • Er kan geen gebruik worden gemaakt van sponsorkleding
  • Er zijn geen scheidrechters beschikbaar (zelf organiseren)
  • Onderlinge oefenwedstrijden kunnen alleen worden gepland na overleg met de wedstrijdsecretaris, Emiel van der Nagel
  • Onderlinge oefenwedstrijden vinden plaats op alle velden
  • Onderlinge oefenwedstrijden vinden plaats op zaterdag tussen 8.30 – 16:00 uur (hiervoor zijn vaste tijdsblokken gedefinieerd) of op de reguliere trainingstijden van het betreffende team
  • Kinderen vanaf 13 jaar mogen voor en na de wedstrijd niet bij elkaar komen met meer dan vier personen en houden 1,5 afstand van elkaar.

Handhaving:

Om de gezondheid van iedereen die het complex betreedt te kunnen garanderen gelden de volgende afspraken voor wat betreft handhaving:

 • Iedereen die het complex betreedt dient de gestelde regels strikt na te leven;
 • Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van trainers ervoor te zorgen dat spelers de regels volgen;
 • Trainers zijn bevoegd spelers die de regels niet naleven de toegang tot het complex te ontzeggen;
 • Gedurende de openingstijden van het complex zijn er handhavers aanwezig die herkenbaar zijn aan een hesje, zij zien toe op naleving van de regels en kunnen u namens het bestuur ook aanspreken;
 • Het bestuur houdt zich het recht voor om bij het niet naleven van de geldende richtlijnen het HELE team inclusief staf/begeleiding de toegang tot het complex voor de resterende periode van de beperkte maatregelen te ontzeggen.
 • Uiteraard geldt op het hele complex de anderhalve meter regel en wij verzoeken u de aanwijzingen te volgen.

 

Heeft u vragen, opmerkingen of twijfels, schroom niet en stuur ons een mail. corona@cvvdejodanboys.nl