Jeugd

Praktische zaken

Afspraken en regels

Om een grote vereniging als de Jodan Boys een prettige plek te laten zijn om te sporten en elkaar te treffen zijn regels nodig. Het gedrag dat Jodan Boys graag ziet op en rond de velden is samengevat in vijf regels voor sportiviteit & respect – dit zijn de Jodan Boys rules.

Een team kan alleen effectief trainen en wedstrijden spelen, en dus plezier hebben, als iedereen meedoet. Hiervoor gelden een aantal regels. Voor teams met jonge spelers is actieve begeleiding en hulp van de ouders nodig.

De rol van ouders

Voor de Onderbouw is de rol van de ouders voor de teams erg belangrijk. De Jodan Boys draait op vrijwilligers, en dat zijn meestal de ouders van de kinderen die voetballen bij de vereniging. Ouders trainen en begeleiden de teams, ze regelen eventueel een extra team-uitje, ze rijden de kinderen naar uit-wedstrijden. Ook de rol van scheidsrechter tijdens een wedstrijd wordt vaak door ouders ingevuld. Dat betekent dat alle ouders mee moeten helpen om het team van hun kinderen goed te laten draaien. De afspraken over wie wat doet voor het team worden gemaakt voordat een nieuw voetbalseizoen begint. De club organiseert daarvoor een ouderavond. 
En natuurlijk is het gedrag van de ouders langs de lijn belangrijk. Zij zijn een voorbeeld voor de kinderen. 

Contributie 

De hoogte van de contributie verschilt per doelgroep. De meest recente bedragen zijn altijd terug te vinden op de website. Aanpassingen van de contributie vindt alleen plaats bij goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering. 

De contributie per seizoen wordt in twee delen afgeschreven. Bij het aangaan van het lidmaatschap geef je toestemming voor een automatische incasso.  

Betaal je de contributie met een Rotterdampas, dan wordt het volledige bedrag bij aanvang van het seizoen geïnd. 

Storneer je de automatische incasso of staat er te weinig op je rekening ten tijde van de afschrijving, zorg dan dat je de contributie zo snel mogelijk alsnog overmaakt. Bij achterstand in de contributiebetaling mag uw kind niet meedoen met de trainingen en wedstrijden. 

Vrijwilligersregeling 

Een tweede deel van de contributie is het voldoen van de vrijwilligersregeling. Van elk lid, of ouder van een jeugdlid, wordt gevraagd om minimaal 8 uur vrijwilligerswerk te doen per seizoen. Alle informatie hierover vindt u hier

Bij het aangaan van het lidmaatschap wordt hiervoor tweemaal € 50,– geïnd. Dit bedrag blijft geborgd op een rekening zolang je aan de vrijwilligersregeling voldoet. Bij het einde van je lidmaatschap ontvang je dit bedrag retour op je rekening.  

Heb je een seizoen niet genoeg vrijwilligerswerk gedaan, dan volgt opnieuw de afschrijving van tweemaal € 50,–. 

Ook dit deel van de contributie moet op tijd betaald worden, omdat anders uw kind niet mee mag doen met de trainingen en de wedstrijden. 

Voor uitgebreide informatie over de vrijwilligersregeling, wat je allemaal kunt doen en waar je je aanmeldt, verwijzen wij graag naar de website. Ook kun je contact opnemen met de vrijwilligerscommissie per mail: vrijwilligers@cvvdejodanboys.nl 

Tenues en sportkleding 

De Jodan Boys heeft zoals elke vereniging een eigen tenue. Voor de KNVB-competitiewedstrijden is het dragen van een officieel Jodan Boys-tenue verplicht. Alle teamkleding van de Jodan Boys is van het merk Hummel. Voor de levering zijn afspraken gemaakt met “Sporthuis” en u kunt deze online bestellen.

Wilt u de kleding graag passen voordat u dit aanschaft, volg dan de website voor speciale passessies rond de start van het seizoen of vraag bij de bestuurder van dienst op zaterdag om kleding te mogen passen. 

Naast het officiële Jodan Boys-tenue is het gebruik van scheenbeschermers verplicht. Wij adviseren om op het kunstgras daarvoor bestemde kunstgrasschoenen te dragen. Tijdens de trainingen volstaat gewone sportkleding, passend bij de weersomstandigheden.  

Sponsoring 

Sponsoren zijn belangrijk voor De Jodan Boys. Er zijn talloze sponsormogelijkheden bij De Jodan Boys. Onder andere shirtsponsoring, een Company Clublidmaatschap, reclameborden en advertenties. Onze vereniging is blij met iedere nieuwe sponsor. De leden profiteren van de extra investeringen die de vereniging kan doen en u kunt, als u sponsort, het grote Jodan Boys netwerk benutten. Winst voor iedereen!  

Mogelijkheden om te sponsoren en de contactgegevens van de Commissie Sponsorzaken vindt u hier op de website.

Communicatie 

De Jodan Boys houdt haar leden op allerlei manieren op de hoogte van nieuws en activiteiten. Via deze website, een nieuwsbrief, via Whatsapp-groepen en via social media. Bovendien kunt u met vragen altijd terecht bij de leider van het team van uw kind, of bij de coördinator van de betreffende geleding. 

Informatie