Jeugd

De Jodan Boys Rules

Om een grote vereniging als de Jodan Boys een prettige plek te laten zijn om te sporten en elkaar te treffen zijn regels nodig. Het gedrag dat Jodan Boys graag ziet op en rond de velden is samengevat in vijf regels voor sportiviteit & respect – dit zijn de Jodan Boys rules.

Teamsport – en hoe ouders nodig zijn

Voetbal is een teamsport. Een team kan alleen effectief trainen en wedstrijden spelen, en dus plezier hebben, als iedereen meedoet. Voor jonge spelers is actieve begeleiding en hulp van de ouders nodig. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • Zorg dat je op tijd bent voor de trainingen en de wedstrijden. De leiders bepalen het tijdstip van verzamelen. Afmeldingen voor wedstrijden uiterlijk op donderdagavond bij de leider van je team.
 • Ouders komen regelmatig aanmoedigen bij wedstrijden. Dit is goed voor de kinderen, en het maakt contact tussen ouders en van ouders met de club mogelijk.
 • Bij uitwedstrijden maken we gebruik van auto’s van ouders. De teamleider coordineert wie er rijdt, en alle ouders helpen hierin mee.
  Het vervoer van kinderen in auto’s doen we veilig, volgens de verkeersregels. Veiligheidsriemen dragen is verplicht, en voor de kleinste kinderen het gebruik van stoelverhogers.
  Rijden naar en van uitwedstrijden is geen vrijwilligerstaak.
 • De teamleider bepaalt de opstelling, het wisselbeleid en de tactiek bij de wedstrijden. Ouders die daarover vragen of opmerkingen hebben kunnen de leider hierover, buiten de wedstrijd, benaderen.
 • Na elke wedstrijd douchen de spelers. Dit is hygiënisch voor de kinderen, prettig voor ouders die hen mee terug nemen in de auto. Bovendien versterkt samen douchen het teamgevoel.
 • Wanneer Jodan Boys-teams een andere vereniging bezoeken voor een wedstrijd, gedragen de spelers, begeleiders en ouders zich altijd onberispelijk. Je bent het visitekaartje van de Jodan Boys.
 • Zoek bij problemen altijd contact met een leider, trainer of iemand van de commissie voetbalzaken.

Aan het einde van het seizoen -voor de start van de zomervakantie- worden de teamindelingen voor het volgende seizoen bekend gemaakt. Deze jaarlijkse puzzel is niet eenvoudig en wordt daarom met de grootste zorgvuldigheid gemaakt. 

De teamindelingen komen tot stand door middel van intensieve samenspraak tussen voetbaltechnische coördinatoren, trainers, leiders en de commissie voetbalzaken. Er wordt gekeken naar aspecten als techniek, snelheid, motoriek en inzicht, maar ook naar zaken als mentaliteit en je rol als teamlid. Besluiten hierover worden genomen door de commissie voetbalzaken. 

De rol van de ouders 

Voor de Onderbouw is de rol van de ouders voor de teams erg belangrijk. De Jodan Boys draait op vrijwilligers, en dat zijn meestal de ouders van de kinderen die voetballen bij de vereniging. Ouders trainen en begeleiden de teams, ze regelen eventueel een extra team-uitje, ze rijden de kinderen naar uit-wedstrijden. Ook de rol van scheidsrechter tijdens een wedstrijd wordt vaak door ouders ingevuld. Dat betekent dat alle ouders mee moeten helpen om het team van hun kinderen goed te laten draaien. De afspraken over wie wat doet voor het team worden gemaakt voordat een nieuw voetbalseizoen begint. De club organiseert daarvoor een ouderavond.
En natuurlijk is het gedrag van de ouders langs de lijn belangrijk. Zij zijn een voorbeeld voor de kinderen.