In Nieuws

Geachte clubgenoten,

Hierbij de uitnodiging voor de komende ALV. Deze zal zoals gemeld gehouden worden op woensdag 19 juni a.s. van 20.00 tot 22.00 in de Dug Inn van ons complex aan de Sportlaan. De stukken voor deze bijeenkomst zijn vanaf woensdag 12 juni beschikbaar en zijn op te vragen bij de secretaris op het mailadres secretaris@cvvdejodanboys.nl. We hopen u allen in groten getale op de ALV tegemoet te zien. Met vriendelijke groet,

Theo Vogelzang,

Secretaris AB