In Nieuws, Nieuws Vrijwilligerscommissie

Een van de commissies van Jodan Boys is de Vrijwilligerscommissie. Deze commissie regelt de inzet en de registratie van het vrijwilligerswerk. De commissie bestaat uit 3 leden en een lid van het bestuur. Tijdsinvestering per lid van de commissie varieert van 4 tot 6 uur per week.

De taken zijn grotendeels als volgt verdeeld:

  • Een van de leden van de commissie verzorgt met name de registratie van de vrijwilligerstaken (van de vaste vrijwilligers en ouders / leden die losse taken en diensten doen), maakt de overzichten van de uren en communiceert hierover met de commissies Ledenadministratie en Contributies.
  • Een van de leden doet met name de mailbox en de communicatie met ouders /leden.
  • Een van de leden verzorgt met name de planning van de diensten en de communicatie met aanvoerders, commissieleden, bestuursleden etc.

De bardiensten en de diensten in de commissiekamer worden aan het begin van het seizoen door de commissie ingepland. Dit geldt alleen voor de diensten op de woensdag en de zaterdag.

De vrijwilligerscommissie plant de geledingen van ING tot en met de JO17 en MO17 en de seniorenteams vooraf in. De geleding / het team is er vervolgens zelf verantwoordelijk voor de juiste hoeveelheid mensen te leveren. Met het inplannen wordt rekening gehouden met de grootte van de geleding en het aantal teams en ouders. De seniorenteams worden gedurende het seizoen geïnformeerd, zodra de wedstrijdplanning bekend is. Dit gaat via de aanvoerders en de app.

Met ingang van het seizoen 2024-2025 zoeken we 3 nieuwe leden voor de commissie. Helaas stoppen alle huidige leden van de commissie, maar zij hebben wel een inzichtelijk overdrachts-document gemaakt en zijn bereid om nieuw leden van de commissie op een goede manier in te werken.

Heb je tijd en zin om als lid van de commissie een bijdrage te leveren aan het reilen en zeilen van onze mooie club, stuur dan een mailtje naar secretaris@cvvdejodanboys.nl en dan nemen wij contact met je op voor een kennismakingsgesprek met een van de huidige leden van de commissie.