In Nieuws

 

Op initiatief van Ruud Straver van de Commissie Algemene Zaken en Veiligheid en coördinator van de EHBO bij onze club is er op maandag 18 december jl een reanimatiecursus voor een aantal leden en vrijwilligers verzorgd door een instructeur van Nederlandse Reanimatie Raad. Dat was een prima cursus, waarbij ook geleerd werd hoe personen te reanimeren met behulp van het AED-apparaat dat in de hal van het Sponsorhome hangt. Hopelijk kunnen we daarmee voortaan direct en handelend optreden als zich op ons complex dergelijke incidenten voordoen. De  mensen die de cursus gevolgd hebben zijn ook gecertificeerd om in voorkomende gevallen handelend op te treden. We zijn heel blij dat deze mensen de moeite genomen hebben om de cursus te volgen en hierbij willen we dan ook de volgende cursisten in het zonnetje zetten:

 • Marco van Beek
 • Mario Vitale
 • Karel van den Heuvel
 • Johan Kortleven
 • Bram van Welie
 • Ab Rietveld
 • Martin Langbroek
 • Minne van der Hooft
 • Ron van Genderen
 • Hans van Kersbergen
 • Michel Bruins
 • Ilonka Dorrepaal

Dank, veel dank aan hen voor hun bereidheid om zich ook op deze manier voor de club in te zetten.