In Nieuws

Geachte clubgenoten,

 

Hierbij vraag ik jullie aandacht voor het volgende:

Ten eerste wil ik graag de volgende ALV aankondigen. Die zal plaatsvinden op dinsdag 12 december a.s. van 20.00 tot 22.00 uur in de Dug-Inn. Agenda en stukken zijn bij ondergetekende verkrijgbaar vanaf maandag 4 december a.s.

Begin januari houden we ook weer onze traditionele Nieuwjaarsreceptie. Deze receptie zal plaatsvinden op maandag 8 januari a.s. vanaf 18.30 uur in het Sponsorhome. Het spreekt vanzelf dat jullie daarbij allemaal van harte welkom zijn. Kortom, noteer beide bijeenkomsten in de agenda en we hopen beide keren zoveel mogelijk clubgenoten tegemoet te zien.

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

 

Theo Vogelzang,

Secretaris.