In Nieuws

Onlangs heeft de Firma van Doorn uit Geldermalsen opdracht vanuit de gemeente Gouda gekregen om werkzaamheden te verrichten op de parkeerplaats langs de Sportlaan. Doordat de rechterhoek van de parkeerplaats (vanaf de weg gezien) zo ver is gezakt dat hij momenteel onder het niveau van de naastliggende sloot ligt, zal de wateroverlast aldaar alleen opgelost kunnen worden door een gedeelte van de parkeerplaats op te hogen. 

Daar is de Firma van Doorn deze week mee aan de slag gegaan. 

De werkzaamheden zijn op maandag 9 oktober gestart en zullen in totaal ongeveer 3 weken in beslag gaan nemen. Vanaf de Sportlaan zal er met stalen rijplaten een tijdelijke weg gemaakt worden richting Verkennerspad, zodat de bevoorrading van de kantine en het Sponsorhome door kan gaan en de nooddiensten bij het terrein kunnen blijven komen. Ook worden de invaliden-parkeerplaatsen weer teruggebracht naar de oude locatie.

Dit alles betekent de komende weken voor leden, ouders en bezoekers enige overlast op de parkeerplaats en wellicht ook een tekort aan parkeerplaatsen. Wellicht bieden parkeerplaatsen elders in de wijk soelaas. We hopen dat alle betrokkenen hier begrip voor hebben en dat de klus spoedig geklaard is.

 

Marco Kastelein, voorzitter.