In Nieuws, Nieuws Commissie Algemene Zaken, Nieuws Vrijwilligerscommissie

De EHBO-vereniging in Gouda heeft momenteel een groot tekort aan vrijwilligers die op zaterdag of zondag bij de Goudse sportclubs de functie van EHBO-er willen verzorgen. Daarom is aan de Goudse sportclubs gevraagd of er bij hun leden en/of ouders/verzorgers wellicht mensen met een EHBO-diploma zijn die bij hun club de functie van EHBO-er in willen vullen, dan wel bereid zijn om een cursus te volgen om dat op termijn te kunnen doen.

Sportpunt Gouda heeft nu het initiatief genomen om in oktober en november EHBO & Reanimatiecursussen voor de Goudse sportclubs te  organiseren. In samenwerking met Schok en Pomp hebben ze een programma gemaakt waarin de deelnemers in een 3 uur durende cursus leren reanimeren en eerste hulp leren verlenen bij veel voorkomende sportongevallen.

De cursus bestaat uit een e-learning en een praktijk gedeelte. De praktijk wordt behandeld aan de hand van scenario’s die in de praktijk voorkomen. Deze worden sport specifiek gemaakt en als de samenstelling van de groep het toelaat toegespitst op 1 sport. De e-learning wordt voorafgaand aan het praktijkdeel naar de deelnemers gestuurd.

Er zijn een aantal momenten waarop een groep van maximaal 15 personen opgeleid kan worden. Als er vanuit een vereniging meer dan 12 personen interesse hebben, dan kan de cursus op die vereniging plaatsvinden. Individueel inschrijven is ook mogelijk. In dat geval zal het Groenhovenbad de locatie zijn. Er zijn reeds een aantal data gepland. Dat zijn 9, 11, 12 oktober en 6, 7, 8 en 9 november. Tijdstip: 19:00 – 22:00 uur.  Kosten: geen.

Onze vraag is nu of er leden dan wel ouders/verzorgers binnen onze verenging zijn die belangstelling hebben om een dergelijke cursus te volgen. Let wel: dit levert je nog geen EHBO-diploma op. Daarvoor moet nog een aanvullende cursus gedaan worden, die wordt verzorgd door de EHBO-vereniging Gouda.

Graag verneem ik of er leden dan wel ouders/verzorgers zijn die de door Sportpunt Gouda aangeboden cursus willen volgen. Als dat het geval is, stuur dan even een mailtje naar secretaris@cvvdejodanboys.nl. Laat dan ook even weten naar welke avond je voorkeur uitgaat.

Bij voorbaat dank voor jullie reacties. Groet,

Theo Vogelzang

Secretaris CVV De Jodan Boys.

P.S. Als er nu al mensen zijn met een EHBO-diploma die zin en tijd hebben om op zaterdag op onze mooie club een aantal uren deze functie te vervullen, dan horen we dat uiteraard ook graag.