In Nieuws

We mogen bij Jodan Boys trots zijn op ons vrijwilligersbestand. Dagelijks zetten heel veel mensen zich in om onze club te laten draaien. Vaak zijn het mensen die je niet zo vaak op de voorgrond ziet, maar als ze er even niet zijn begin je de gaten in de organisatie te zien. Eén van zo’n onmisbare vrijwilligerstaak is de functie van penningmeester.

De afgelopen jaren was Aart-Jan Baaijens penningmeester van Jodan Boys. Achter de schermen heeft Aart-Jan zich altijd uiterst consciëntieus ingezet om Jodan Boys financieel gezond te houden. We zijn Aart-Jan erg dankbaar dat hem dit met goed gevolg is gelukt.

Stokje overdragen

Vorig jaar heeft Aart-Jan echter aangegeven het stokje over te willen dragen. Jodan Boys moest op zoek naar een nieuwe penningmeester. Ja en vind die maar eens zo één, twee, drie. Het bestuur is erg blij te kunnen melden dat er een opvolger voor Aart-Jan Is gevonden. Vanaf de komende ALV komt Stan van der Laan (24)  in het bestuur als de nieuwe penningmeester van Jodan Boys. Een Jodan Boys jongen uit een Jodan Boys familie. We zochten Stan op voor een nadere kennismaking.

Mooie momenten

Als we Stan vragen hoe lang hij al lid is moet hij diep graven. Werd hij nou lid op zijn vijfde of zesde? Feit is dat na het behalen van zijn zwemdiploma Jodan Boys een belangrijke plek in het leven van Stan  is gaan innemen. Via de Champions League doorgestroomd naar de F pupillen en in de jeugd vrijwel altijd in de selectie elftallen gespeeld. Van de F-jes tot aan de JO19-1. Veel mooie momenten en herinneringen voor het leven gemaakt. Met de D1 kampioen geworden en in B1 gepromoveerd via de nacompetitie onder leiding van trainer Leon Emmel. Met Jodan Boys 1 op pad geweest tijdens heugelijke momenten in Hoorn, Deventer en Arnhem. Echte hoogtepunten!

Registeraccountant

Na de junioren koos Stan er vrij snel voor om op een lager niveau bij zijn vrienden te gaan spelen in een seniorenteam. Na het afronden van zijn Vwo-opleiding aan de Goudse Waarden begon hij met zijn studie Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Stan behaalde  zijn bachelor, en vervolgens zijn master Strastegisch Management. Hierna volgde een tweede master Accounting and Financial Management. Op dit moment werkt Stan bij Deloitte in Rotterdam, waar hij ook woont,  als controlerend accountant. Tevens is hij in de laatste fase van zijn post-master om registeraccountant te worden. Na het afronden van deze post-master mag hij een handtekening onder jaarrekeningen van bedrijven zetten.

Huisgenoot

Naast studie en werk speelt Stan nog steeds in zijn vriendenteam bij Jodan Boys. ‘De zaterdag voelt als thuiskomen. Jodan Boys is echt een plek geworden om mijn vrienden te ontmoeten. Ik sta eens in de zoveel tijd achter de bar met het team als we onze teamtaak moeten vervullen, maar een paar maanden geleden kwam mijn huisgenoot Thijs van Welie met de vraag of ik ook op een andere manier bij Jodan Boys betrokken wil worden. Hij vroeg, zou penningmeester bij Jodan Boys iets voor jou zijn?’ Na een periode van beraad en overleg met het thuisfront, Marco Kastelein en Aart-Jan besloot Stan om de uitdaging aan te gaan. Geheel vreemd is dit natuurlijk niet. Het vrijwilligerswerk is Stan met de paplepel ingegoten. Vader Bart en moeder Yvon zijn al jarenlang trouwe vrijwilligers bij Jodan Boys. Bart fluit zijn wedstrijden en op dit moment maakt Yvon deel uit van een vast barteam.

Leeftijdsgenoten

Inmiddels wordt Stan al ingewerkt door Aart-Jan en is de overdracht in volle gang. Stan heeft al bij een aantal bestuursvergaderingen gezeten en daar vielen hem behoorlijk wat dingen op. ‘Als voetballer heb je niet in de gaten hoe een groot een organisatie als Jodan Boys is en wat er voor nodig is om deze mooie club draaiende te houden. Ik heb er veel zin in om  hier mijn aandeel in te gaan hebben. Tevens kan ik als jong bestuurslid plannen en ideeën die leven onder mijn leeftijdsgenoten vertalen naar de bestuurskamer.’

Stan wij zijn heel erg blij met jou komst als penningmeester van Jodan Boys. We kijken ernaar uit om  van je bevlogenheid en expertise gebruik te mogen maken. Met elkaar vormen wij Jodan Boys!