In Nieuws, Nieuws Sponsorcommissie

Het bestuur van Jodan Boys is heel erg blij mee te kunnen delen dat Karel van den Heuvel volgend seizoen de functie van bestuurslid commerciële zaken gaat bekleden en tevens vicevoorzitter wordt. Karel (34) is in het dagelijks leven eigenaar van VAN KAREL en consultant op het gebied van, commercie, strategie en beleid. 

Karel is zo’n vrijwilliger waarop je kunt bouwen. Op het moment van dit interview gaf Karel aan dat het niet te lang mocht duren omdat hij nog een wedstrijd van Jodan Boys 8 moest fluiten om daarna zelf nog een wedstrijd te spelen met Jodan Boys 5.

Afweging

Nadat de vacature commercie in het bestuur ontstond, werd Karel van den Heuvel al vrij snel gepolst of deze functie niet iets voor hem was. Vanuit het verleden wist Karel al dat een bestuursfunctie de nodige tijd in beslag neemt. ‘Een bestuursfunctie doe je niet voor één of twee jaar. De intentie is om de verbinding voor een langere periode aan te gaan.’ Karel was in een eerder periode al bestuurslid voetbaltechnische zaken. Na een periode van gesprekken met diverse mensen binnen de club en het maken van afwegingen in relatie tot zijn werkagenda heeft Karel besloten om de uitdaging aan te gaan. Karel zal in de ALV van juni aanstaande worden voorgedragen en dan zal de functie geformaliseerd gaan worden.

Commerciële zaken

‘De functie zal er wel iets anders uit komen te zien dan in het verleden. We gaan ons met meer bezighouden dan alleen sponsoring. De commerciële commissie gaat zich ook richten op het organiseren van evenementen, de inkoop van diverse producten en het verkrijgen van subsidies. Er is veel goed werk gedaan door de huidige sponsorcommissie. Er staat een goed en stabiel sponsorbestand, nu is het tijd om een volgende stap te gaan maken. Dit wil ik gaan doen met een nieuw te formeren commissie. Er is al met diverse mensen gesproken en het begint er goed uit te zien.’

Het middagje Jodan Boys wordt tegenwoordig ook weer goed bezocht door sponsoren. In de afgelopen weken zijn weer de nodige contracten getekend. 

Potentie

Eén van de redenen om nu in te stappen is dat er volgens Karel nog veel potentie is binnen de club. ‘We moeten af van het feit dat de club wordt gedragen door alleen een paar grote sponsoren. Het zou goed voor de club zijn als de schouders van de vereniging in dat opzicht wat breder worden. Ik denk echt dat dit moet gaan lukken. Om een voorbeeld te noemen,kijk naar de vele trouwe shirtsponsors, vaak ouders van kinderen die in dat team spelen. Kunnen we daar niet meer uithalen zodat het mes aan twee kanten snijdt? En hoe positioneren we ons bij bedrijven die iets verder van JodanBoys af staan? Een derde belangrijke pijler is het vergroten van de sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. Hoe kunnen we als Jodan Boys bedrijven helpen om invulling te geven aan hun maatschappelijke doelen? Denk aan onze rol in de wijk, het G-voetbal, het pupillenkamp en andere sociale projecten. We doen al heel veel goede dingen op dat vlak, maar zijn nog niet zo goed in het uitdragen daarvan.

Karel van den Heuvel was ook kartrekker van het mooie evenement op ons complex in het kader van  Gouda750 met onder andere de wedstrijd van het Gouds Sterrenteam tegen Sparta

Jonge bestuurders

Karel heeft veel zin om zitting te nemen in het bestuur te meer omdat het bestuur een goede mix van jong en oud is. ‘Ik ben blij dat er naast veel ervaring ook jonge mensen met nieuwe ideeën in het bestuur zitten. Dat laat zien dat Jodan Boys een vereniging is die leeft. Als vicevoorzitter zal ik bij afwezigheid van de voorzitter zijn taken waarnemen. Met mijn ondernemersgeest wil ik ondernemerschap toevoegen aan dit bestuur. Ik zit er niet alleen om mijn stoel warm te houden.’

Van pupillenkamp naar het bestuur. Voor Marco van Beek, Helen Verschoor  en Karel van den Heuvel was dit het geval. 

Topvoetbal

Karel zal volgend jaar ook als afgevaardigde uit het bestuur plaatsnemen in de stichting Topvoetbal. ‘Met mijn ervaring uit de eerdere periode hoop ik Mitchel Heerkens, die verantwoordelijk is voor voetbaltechnische zaken in die stichting te kunnen ondersteunen. Ondanks dat Jodan Boys 1 er op dit moment niet denderend voor staat, hoort bij Gouda echt een club op minimaal divisie niveau. Mochten we onverhoopt degraderen dan moeten we zo snel mogelijk weer terugkeren in de 4e divisie. Dat Jodan Boys leeft binnen het Goudse bedrijfsleven is duidelijk te zien in het middagje Jodan Boys. Bij thuiswedstrijden van Jodan Boys 1 wordt het sponsorhome de afgelopen maanden weer goed bezocht. Dat is natuurlijk alleen maar mooi en dat tekent de betrokkenheid.’

‘We blijven de komende wedstrijden achter de ploeg staan en hebben vertrouwen. Mocht het onverhoopt dit seizoen niet goed aflopen moeten we ervoor zorgen dat we weer zo snel mogelijk op divisie niveau spelen.’ 

Vol vertrouwen

Karel ziet de toekomst rooskleurig tegemoet. Het is soms verleidelijk om te mopperen over dingen niet goed gaan. Ik wil het nu een keer omdraaien. We hebben een prachtige vereniging waar heel veel dingen worden georganiseerd door een groot vrijwilligersbestand. Daarnaast zijn er veel bedrijven die Jodan Boys een warm hart toedragen en die bijna belangeloos onze club steunen. Dat is toch iets om erg trots op te zijn. Met elkaar maken we herinneringen voor het leven!