In Nieuws

Ook dit seizoen zal er weer een speciale avond voor de Speldendragers georganiseerd worden. Speldendragers zijn leden van De Jodan Boys, die in elk geval 25 jaar aaneengesloten lid zijn van onze vereniging. De bijeenkomst zal plaatsvinden op vrijdagavond 9 juni.

De speldendragers zullen per e-mail / per post worden uitgenodigd.

Huldiging

Op de avond zal er, als altijd, plaats en tijd zijn voor huldigingen van de (nieuwe) speldendragers, een drankje en veel mooie verhalen. De organisatoren zullen ook nog een deel van de avond invullen met een gezamenlijke activiteit voor jong en oud. Dit zal de komende week per email worden doorgegeven aan de speldendragers.

Ken je nog iemand?

Als je denkt zelf of iemand te kennen die op dit moment lid is van onze vereniging en ook in aanmerking komt voor de speldendragersavond, dan vernemen we dat graag. Je kunt ons dan een bericht sturen via e-mail: speldendragers@cvvdejodanboys.nl en we zullen dan navraag doen bij de ledenadministratie.

Met vriendelijke groet,

Speldendragerscommissie,

Ard Blok en Bob van Os