In Nieuws

Beste trainer/elftalbegeleider,

‘Iedereen telt mee’ is de naam van een nieuw project dat Jodan Boys onlangs is gestart. Met dit project besteden we aandacht aan de ontwikkeling en de vaak multiculturele samenstelling van de juniorenteams in onderbouw en bovenbouw. Onderlinge samenwerking in het team is immers een belangrijke sleutel tot succes.

Jij bent hierin een belangrijke schakel!

Als trainer of elftalbegeleider ben je hierin een belangrijke schakel. Jullie trekken (minimaal) een jaar lang wekelijks op met de spelers (m/v) en hun ouders. Jullie hebben met jullie teams (spelers en ouders) een belangrijk aandeel in het maken en bewaken van de cultuur binnen De Jodan Boys.

Welke ondersteuning heb jij nodig?

Een belangrijk onderdeel van het project ‘Iedereen telt mee’ is de ontwikkeling van een ondersteuningsaanbod voor trainers en elftalleiders. Dit doen we samen met jullie. De vraag die hierbij centraal staat is: Hoe kunnen sociale vaardigheden en kennis van interactie tussen spelers vanuit verschillende culturen een integraal onderdeel worden van de trainers- en begeleidingspraktijk bij De Jodan Boys?

We nodigen je daarom graag uit op speciale thema-avond op donderdag 2 februari 2023 met ons mee te denken over de invulling van het project ‘Iedereen telt mee’. Hierbij zullen ook vertegenwoordigers van de KNVB en Sportpunt Gouda aanwezig zijn. Inloop 19.15 uur met koffie en thee. Start programma om 19.30. Kantine De Jodan Boys.

Aanmelding via ad.mar.blok@hetnet.nl