In Nieuws

Gerrit stuurde het bestuur onlangs een bericht dat hij om privéredenen zijn werkzaamheden bij onze mooie club voor onbepaalde tijd moest neerleggen. Inmiddels gaat het gelukkig wat beter, maar vraagt de situatie nog wel zijn volledige aandacht en energie.

Voor zover hij nu kan inschatten gaat er in de aankomende weken/maanden niet heel veel veranderen. Hij kan op dit moment simpelweg niet bepalen wanneer hij weer in welke mate inzetbaar is, hetgeen hij uiteraard zeer betreurd. Daarnaast maakt zijn recente verhuizing naar Nijverdal, waar hij veel frequenter verblijft dan hij van tevoren had ingeschat, het er niet eenvoudiger op.

Tot zijn grote spijt heeft Gerrit dan ook moeten vaststellen dat zijn persoonlijke omstandigheden met name op korte, maar zeker ook op langere termijn, niet te combineren zijn met een bestuursfunctie bij onze mooie club. Na overleg met het bestuur heeft hij  dan ook besloten om zijn functie als vicevoorzitter met ingang van de aanstaande ALV op 12 december neer te leggen.

Het bestuur heeft met grote spijt kennis genomen van het besluit van Gerrit, maar respecteert uiteraard zijn wens en zijn overwegingen om deze stap nu zetten. Het betekent ook niet dat Gerrit niet meer aanwezig zal zijn op onze club, maar dat zal minder zijn dan voorheen en ook minder actief.  We weten dat Gerrit veel en veel warme contacten heeft met leden en ouders binnen onze club en we hopen dan ook dat die contacten in stand  zullen blijven.

 

Voor nu rest ons niets anders dan Gerrit heel hartelijk te bedanken voor zijn jarenlange en uitgebreide inzet voor de club en wij wensen hem de komende tijd veel sterkte in zijn privéleven.

We zullen hier uiteraard nog uitgebreid bij stil staan in de ALV van 12 december a.s.

 

Het bestuur.