In Nieuws, Nieuws Barcommissie
Het seizoen is weer begonnen. De velden zijn opgeknapt en liggen er allemaal mooi bij. Er kan door jong en oud weer getraind en gevoetbald worden, en op de zaterdag kan na gedane arbeid een biertje of wat anders gedronken worden in de kantine.
Ho, wacht, is dat nu allemaal wel zo? Met name over dat laatste maken we ons in toenemende mate zorgen. En dat is niet alleen maar omdat het bier binnenkort weer duurder wordt. Veel mensen denken dat alles wel goed geregeld is en dat dat vanzelfsprekend is bij een voetbalvereniging als de onze. Maar bij datgenen wat daarvoor nodig is staan ze vaak niet stil. Zo lopen we het risico dat dat drankje na de wedstrijd in de toekomst wel eens achterwege kan blijven. We zijn nu alweer een paar weken op gang in het nieuwe seizoen en we merken als bestuur en vrijwilligerscommissie dat het alweer verrekte lastig is om alle diensten te vervullen die ons voetbal en de derde helft op zaterdag mogelijk maken.
Verantwoordelijkheid
Het is wel eens ontmoedigend voor bestuur, beheerders en vrijwilligerscommissie om te zien dat relatief weinig ouders en leden bereid zijn om op zaterdag hun vrijwilligersdiensten te vervullen. Terwijl we toch echt niet zonder jullie kunnen. We begrijpen dat mensen op zaterdag ook wel eens wat anders willen doen en dat sommige mensen vanwege andere activiteiten liever hun diensten afkopen dan ze te vervullen. Maar aan de andere kant kunnen we onze vereniging zonder vrijwilligers niet draaiende houden. We merken op dit moment op alle fronten binnen de vereniging dat het begint te nijpen met de inzet van vrijwilligers en dat baart ons zorgen voor de toekomst. We vragen ons wel eens af of iedereen wel weet  dat het lidmaatschap van een vereniging meer is dan alleen gebruik te maken van de diensten die geleverd worden. ‘Maar ik betaal er toch voor’ zie ik veel mensen denken. Zo komen we er echter niet. Het lidmaatschap van een vereniging houdt ook in dat je betrokken bent bij het wel en wee van de club en dat je je ook inzet voor de gemeenschap die wij met elkaar vormen. Daar hoort het vervullen van vrijwilligersdiensten bij. Daarom wil ik ook aan het begin van dit seizoen alle ouders en leden oproepen om hun verantwoordelijkheid te nemen om hun vrijwilligersdiensten te vervullen als ze daarvoor gevraagd worden.
Laat je team niet in de steek
Laat s.v.p. niet je team in de steek als jullie gevraagd worden om bar- of keukendiensten te vervullen. Laat niet je club in de steek als jij of je team gevraagd worden om een stapje extra te doen. We zijn als club echt afhankelijk van de inzet van alle ouders en leden. Als teveel mensen hun verantwoordelijkheid voor dat stapje extra niet nemen, wordt het heel lastig om een club als de onze op termijn overeind te houden. Daarom wil ik jullie vragen om ook dit seizoen weer je verantwoordelijkheid te nemen voor het vervullen van de vrijwilligersdiensten. Dat maakt ook het werk van het bestuur, de beheerders en de vrijwilligerscommissie er een stuk makkelijker op. Dank alvast voor jullie inzet en ik wens eenieder een fijn en sportief seizoen toe.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Theo Vogelzang,
Secretaris.