In Nieuws

Afgelopen week heeft ons het bericht bereikt dat Inga Bouwers-Haitsma op zondag 28 augustus jl. op 67-jarige leeftijd is overleden.

Inga heeft binnen Jodan Boys diverse rollen vervuld als vrijwilliger en de laatste jaren was zij betrokken als secretaris van de Raad van Toezicht van de Stichting De Jodan Boys. Als enige vrouwelijk lid van de raad had zij een speciale belangstelling voor het vrouwenvoetbal. Haar historische kennis van de vereniging in combinatie met haar positief kritische blik op de vele aspecten binnen onze club hebben een waardevolle bijdrage aan het functioneren van de Raad van Toezicht gehad.

Helaas heeft zij haar positie in de Raad van Toezicht enige tijd geleden moeten neerleggen. Wij prijzen ons gelukkig met het feit dat haar zoon Arjan Bouwers die rol heeft kunnen overnemen zodat de naam Bouwers verbonden zal blijven aan de Raad van Toezicht.

Door haar overlijden moeten we helaas afscheid nemen van een langjarig betrokken vrijwilliger uit de vroege Jodan Boys tijd. We zullen haar blijven herinneren.

Wij wensen haar familie veel sterkte toe met dit verlies.