In Nieuws

‘Een waardevol leven is een verzameling van dankbare momenten’

Afgelopen vrijdag is ons oudste lid, Jan Broer, in alle rust en kalmte overleden. Hij heeft de de gezegende leeftijd bereikt van 91 jaar. Het bovenstaande motto staat op kaart die we  van de week mochten ontvangen. Hoewel niet onverwacht (Jan had al een tijdje een broze gezondheid), betreurt het bestuur het overlijden van Jan zeer.  Een echte Jodan Boys man is heengegaan.

Recent bezoek

Recent was het bestuur, samen met zijn maatje Piet de Jong, bij hem op bezoek in de Irishof. Aanleiding hiervoor was het 50-jarig lidmaatschap van Jan, waarbij stilgestaan werd tijdens de recente Speldendragersavond op 20 mei jl. Jan kon daar zelf helaas niet bij zijn, maar op initiatief van Piet de Jong (die Jan wekelijks bezocht) toog het bestuur toen naar de Irishof om Jan persoonlijk zijn speldje te overhandigen. Wij troffen daar een energieke en vitale oudgediende, die samen met Piet de Jong en Marco Kastelein veel verhalen uit de oude doos ophaalde, en die daarbij over een verrassend goed geheugen bleek te beschikken. Jan wist nog precies wie hij als leider in zijn elftallen gehad had en waar veel oudere leden van de club woonachtig zijn of waren.

Goed geheugen

Opvallend was dat Jan nooit als speler actief is geweest bij De Jodan Boys, maar vanaf latere leeftijd wel ontzettend veel elftallen gecoacht en begeleid heeft. Bij veel van onze middelbare leden hoef je zijn naam maar te noemen en de oogjes beginnen te glimmen.   Jan was een gewaardeerde persoonlijkheid, die nooit uit zijn dak ging, maar wel over de sociale en menselijke vaardigheden beschikte om jongens te begeleiden en beter te maken. Hij wist ook van al zijn spelers de achtergrond en bij ons recente bezoek aan de Irishof kon hij nog precies aangeven welke van zijn jongens waar woonden, samen met hun familie. Kortom, iemand met een encyclopedische kennis van de geschiedenis van onze mooie club.

Condoleance

We gaan Jan dan ook heel erg missen. De condoleance is op vrijdag 26 augustus tussen 19.00 en 20.30 uur in Uitvaartcentrum Monuta, Aalberseplein 1 te Gouda. De crematieplechtigheid zal a.s. zaterdag in besloten kring plaatsvinden. Jan zal herdacht worden bij de wedstrijd a.s. zaterdag tussen De Jodan Boys en Nieuwenhoorn, die zal beginnen met 1 minuut stilte en de spelers van onze selectie spelen met rouwbanden.

Rust zacht, Jan. De Jodan Boys zal altijd aan je blijven denken.