In Nieuws, Nieuws Jeugd

Ouderavonden Onderbouw

De zomervakantie is bijna afgelopen, het voetbalseizoen start weer. We zijn er klaar voor en hebben er zin in!

Om alle ouders van de pupillen (onderbouw) goed te informeren organiseren we ouderavonden in de eerste weken van het seizoen:

Kabouters                                : woensdag 24 augustus, 19.00 – 20.00 uur

JO8                                          : woensdag 24 augustus, 20.15 – 21.15 uur

JO9                                          : dinsdag 30 augustus, 19.45 – 20.45 uur

JO11                                        : vrijdag 26 augustus, 19.30 – 20.30 uur

JO12 en JO13-2                    : dinsdag 23 augustus, 20.15 – 21.15 uur

JO13                                        : maandag 29 augustus, 19.30 – 20.30 uur

MO9, MO11 en MO13          : dinsdag 23 augustus, 19.00 – 20.00 uur

De ouderavonden zijn op de vereniging, in de kantine. We ontvangen graag van elk kind één ouder of verzorger. Het is belangrijk dat u komt. Praktische zaken over komend seizoen worden besproken, naast algemene informatie. Ook verdeelt u samen met de andere ouders van het team van uw kind de taken in het team, zodat alle kinderen een fijn voetbaljaar krijgen.

Zoals gezegd is het belangrijk dat u komt. Daarom zijn deze avonden verplicht. Als u onverhoopt niet in de gelegenheid bent dan kunt u zich via de geledingscoördinator afmelden. De contactgegevens zijn te vinden op de website: Jeugdvoetbal – De Jodan Boys (cvvdejodanboys.nl)