In Nieuws
Vorige week dinsdag werd op initiatief van Piet de Jong, kersvers speldendrager voor zijn 70-jarig lidmaatschap van onze club,  door voorzitter Marco Kastelein en secretaris Theo Vogelzang, samen met Piet, een bezoek gebracht aan ons oudste lid, Jan Broer, die de gezegende leeftijd heeft van 91 jaar en die woonachtig is in de Irishof in Gouda. Aanleiding hiervoor was het 50-jarig lidmaatschap van Jan, waarbij stilgestaan werd tijdens de recente Speldendragersavond op 20 mei jl.
Vijftig jaar lid
Jan kon daar zelf helaas niet bij zijn, maar op initiatief van Piet de Jong (die Jan wekelijks bezoekt) ging het bestuur dinsdag naar de Irishof om Jan persoonlijk zijn speldje te overhandigen. Wij troffen daar een energieke en vitale oudgediende, die samen met Piet de Jong en Marco Kastelein veel verhalen uit de oude doos ophaalde, en die daarbij over een verrassend goed geheugen bleek te beschikken. Jan wist nog precies wie hij als leider in zijn elftallen gehad had en waar veel oudere leden van de club woonachtig zijn of waren. Kortom, een echte encyclopedie die enorm waardevol is voor de geschiedschrijving van de club.
Piet de Jong en het bestuur werden warm en hartelijk ontvangen door Jan’s dochter en schoonzoon, die het gebeuren deels op film vastgelegd hebben. Bijgaand een foto van het bezoek, waarbij van links naar rechts te zien zijn Piet de Jong, Jan Broer en Marco Kastelein.
Het bestuur wenst Jan nog een lang en gezegend leven toe en we hopen nog vaker mooie verhalen van hem te horen over  Jodan Boys in vroeger tijden.