In Nieuws

Vorige week vrijdag hebben we na 2 jaar weer onze speldendragersbijeenkomst kunnen en mogen houden. In 2009 besloot het toenmalige bestuur om jaarlijks een avond te organiseren voor de leden die 25 jaar of langer aaneengesloten lid zijn. Deze avond is bedoeld om vanuit de vereniging binding te hebben en te houden van leden met het Jodan Boys DNA. Deze leden zijn tijdens en na hun “voetbalcarrière” doorgaans ook voor een flink deel potentiële toekomstige vrijwilligers, juist door die binding.

Verdubbeling

Vanaf 2009 zijn de speldendragers verdubbeld in aantal. Vele 25 jarige speldendragers zijn toegevoegd in de jaren, een klein aantal heeft zijn/haar lidmaatschap toch opgezegd en helaas zijn ook een aantal leden ons ontvallen in de afgelopen 13 jaar. Ten opzichte van de vorige speldendragers bijeenkomst in 2009 hebben we afscheid moeten nemen van Sam Bouter  en Teus Happel, die ons zijn ontvallen.

Mooi programma en goed buffet

Dit jaar waren er vanwege vakanties en avondvierdaagse verplichtingen 60 speldendragers aanwezig op de bijeenkomst. Uit de vele reacties was het een zeer geslaagde avond waarbij het vooral ging om het samen zijn en het maken van verbinding. Het programma was daar eigenlijk ondergeschikt aan. Neemt niet weg dat de activiteiten in de smaak vielen. Na de ontvangst stond er  een heerlijk buffet van slagerij John Boere klaar,  daarna de buitenactiviteit voetgolf met voetbaldarts als hoofdattractie in de avondzon, vervolgens de diverse huldigingen en de sluiting was ruim na middernacht omdat iedereen maar bleef verbinden.

We kijken alweer uit naar volgend jaar! FORZA Jodan Boys