In Nieuws, Nieuws Barcommissie, Nieuws Vrijwilligerscommissie

Onze club draait op vrijwilligers. We kunnen niet zonder en we zijn blij dat zoveel leden en/of ouders
een bijdrage leveren aan activiteiten binnen de vereniging.

 

Vrijwilligerswerk

Jodan Boys heeft als regel dat elk lid of zijn of haar ouder 8 uur vrijwilligerswerk per seizoen doet.
Dat kan ook een vaste taak binnen of buiten het team zijn, zoals leider, aanvoerder, scheidsrechter,
commissielid, etc. De regels omtrent borg en boete zijn nog steeds aan de orde. Als u gedurende het
seizoen geen 8 uur vrijwilligerswerk heeft gedaan, dan wordt aan het einde van het seizoen uw borg
van € 100,- (die u reeds betaald heeft) ingehouden. In het nieuwe seizoen moet u dan opnieuw de
borg betalen. Dat gaat automatisch bij de betaling van de contributie.

Team/geledingtaken

Zoals bekend werken we sinds de start van het seizoen 2021 – 2022 met teamtaken/geledingtaken
voor de vrijwilligersdiensten. U heeft dat vast meegekregen. Los daarvan kunt u zich gewoon bij de
vrijwilligerscommissie aanmelden voor het doen van een dienst. Het mailadres is:
vrijwilligers@cvvdejodanboys.nl.

Als u uw vrijwilligersuren nog niet heeft gemaakt, kunt u zich aanmelden dat alsnog te doen. Voor de
komende tijd zijn we op zoek naar vrijwilligers voor het verrichten van de volgende diensten.

Zaterdagen 

Op alle zaterdagen in juni is er in elke shift van 4 uur ruimte voor het doen van een bar- of
keukendienst of een commissiekamerdienst. De shifts zijn van 8.00 uur tot 12.00 uur, van 12.00 uur
tot 16.00 uur en van 16.00 uur tot 20.00 uur. Aanmelden kan eenvoudig door een mail te sturen aan
vrijwilligers@cvvdejodanboys.nl. De vrijwilligerscommissie plant u vervolgens in.

2 Juli met onder meer het Gouds Sterrenteam

Op zaterdag 2 juli zal er een groot feest zijn bij Jodan Boys. Dan vieren we met alle regionale
voetbalclubs dat Gouda 750 jaar stadsrechten heeft. Dat gebeurt o.a. in de vorm van een wedstrijd
van een Goudse selectie tegen Sparta. Op die dag verwachten we 1.000 tot 1.500 bezoekers en
daarvoor zijn er uiteraard veel vrijwilligers nodig voor de bar- en keukendiensten. Daarom vragen we
zoveel mogelijk leden en ouders om die dag een vrijwilligersdienst te verrichten. Als u daar die dag
zin en tijd voor heeft, dan kunt u een mail sturen naar de vrijwilligerscommissie met uw
mogelijkheden en uw voorkeur. Dan plannen we u in voor een tijdsblok.

We houden als vrijwilligerscommissie individueel bij wie welke taken doet. Zo kunnen we goed zien
welke leden wel en welke leden niet aan hun 8 uur komen. De website Vrijwilligerstekort wordt niet
meer voor de registratie gebruikt. Als u een mail stuurt aan de vrijwilligerscommissie wordt u
geïnformeerd over het aantal uren dat u al gedraaid heeft.
Zie voor meer informatie ook de website: Vrijwilligerswerk – De Jodan Boys (cvvdejodanboys.nl).