In Nieuws, Nieuws Scheidsrechterscommissie

Beste mensen,

Hierbij willen we iedereen namens het bestuur van de Jodan Boys en de Scheidsrechterscommissie uitnodigen voor een informatieavond over clubscheidsrechters.

Doel van deze avond is om informatie te geven om een zo groot mogelijke betrokkenheid van de leden en ouders van leden bij het leiden van clubwedstrijden en u te informeren over het werk van de Scheidsrechterscommissie. Hiernaast gaan we op deze avond in op de (nieuwe) spelregels zoals die momenteel gelden en het belang van een goede invulling van het ‘vak’ van grensrechter bij wedstrijden van onze club.

We hopen dat zoveel mogelijk leden en ouders van leden op deze avond met ons mee willen denken over deze onderwerpen.

We organiseren deze avond op dinsdag 19 april a.s. van 20.00 tot 21.30 uur in de kantine van ons Sportcomplex. Na een presentatie van Aron de Jong over het werk van de Scheidsrechterscommissie zal Jan Wouter Kok ingaan op de recente spelregelwijzigingen die door de KNVB doorgevoerd zijn. Gideon Begeer zal de bijeenkomst afsluiten met een presentatie over de aandachtspunten voor clubgrensrechters. Tijdens en na de genoemde presentaties zal er voldoende gelegenheid zijn voor informatieve vragen en een verdergaande gedachtewisseling.

Tekort

Reden voor het organiseren van deze avond is in eerste instantie dat we als club te kampen hebben met een tekort aan clubscheidsrechters. Ondanks het feit dat er zo’n 40 personen op de lijst staan, lukt het elke week maar net om de thuiswedstrijden op zaterdag in te vullen en genoeg scheidsrechters daarvoor op de been te brengen. Dat is zo nu en dan erg frustrerend. Zonder een uitgebreid peloton van clubscheidsrechters kan een club als die van ons niet goed functioneren en dreigen er in de toekomst wedstrijden geschrapt te moeten worden wegens en gebrek aan clubscheidsrechters.  We willen er wellicht ten overvloede op wijzen dat het fluiten van enkele wedstrijden per seizoen ook kan dienen als invulling van de vrijwilligerstaken die onze leden dienen te vervullen.

Spelregels

Tweede reden om deze avond te organiseren is dat we merken dat de kennis van de spelregels en de regels voor het vlaggen lang niet bij iedereen bekend zijn. Dit geldt ook voor veel spelers en ouders die regelmatig bij hun zoon of dochter vlaggen. We horen zo nu en dan ook van andere clubs dat onze leden of ouders van leden de spelregels verkeerd toepassen of geen kennis hebben van de nieuwste afspraken daarover. Daarom denken we dat het goed is om de kennis van veel betrokken leden en ouders van leden op dit gebied te vergroten.

Betrokkenheid

We hopen en verwachten dat deze avond voorziet in een grotere betrokkenheid van leden en ouders van leden bij het werk van clubscheidsrechters en –grensrechters en een grotere kennis van eenieder over de nieuwste afspraken rond de spelregels. We zien uit naar een goede discussie en we hopen op deze avond lijnen met elkaar uit te kunnen zetten op weg naar een verdere professionalisering van het werk van onze clubscheidsrechters en  –grensrechters .

 

We zien jullie op 19 april graag tegemoet.

Met vriendelijke groet, namens het Bestuur en Scheidsrechterscommissie,

 

Theo Vogelzang, secretaris CVV de Jodan Boys