In Nieuws, Nieuws Commissie Algemene Zaken

Op maandag 28 maart is een overeenkomst tussen Jodan Boys en Sportpunt Gouda ondertekend, waarmee  Jodan Boys ondersteuning krijgt van Sportpunt Gouda om voor een periode van anderhalf jaar een clubkadercoach in te schakelen. Deze zal 4 uur per week beschikbaar zijn om de trainers van de bovenbouw te ondersteunen bij sociale en pedagogische vraagstukken waar zij mee te maken krijgen. Op bijgaande foto wordt de overeenkomst in aanwezigheid van clubkadercoach Jelle Melkert (links) ondertekend door Marco Kastelein, voorzitter van Jodan Boys, en Bram van Pelt, Coördinator Sterke Sportaanbieders bij Sportpunt Gouda.

Clubkadercoaching

Jodan Boys is aan het begin van het seizoen 21/22 benaderd door SPORT· GOUDA met het aanbod om een traject rond clubkadercoaching op te gaan zetten, speciaal gericht op de trainers van de bovenbouw van de jeugdafdeling. Hierbij krijgen trainers ondersteuning over hoe om te gaan met de sociale en pedagogische vraagstukken die het trainen van een team met zich meebrengt.  Hoe daarmee om te gaan en hoe daar ook gericht actie op te ondernemen, zijn de centrale leerpunten in het kader van dit traject. Middels het ondertekenen van deze overeenkomst biedt SPORT· GOUDA de vereniging een financiële impuls om deze vorm van trainersbegeleiding mogelijk te maken.

Aanspreekpunt

Het aanspreekpunt voor clubkadercoach Jelle Melkert is vanuit Jodan Boys Ankie Bruens, coördinator voor de geledingen JO-13, 14 en 15. Zij wordt ondersteund door een projectgroep, bestaande uit Hans van ’t Hoff (voorzitter commissie voetbalzaken), Mario Vitale, (coördinator bovenbouw) en Theo Vogelzang (secretaris van het bestuur).

Professionalisering

Jodan Boys hoopt en verwacht dat met dit traject een volgende stap gemaakt kan worden in de professionalisering van de vereniging als geheel, maar ook in de professionaliteit van de trainersstaf en dan met name op het sociaal maatschappelijke vlak. Wanneer  Jodan Boys met dit traject die doelstellingen op een goede manier wee te realiseren, is het traject zeker geslaagd. Jodan Boys ziet ernaar uit om in dit traject samen te werken met Sportpunt Gouda en hoopt en verwacht dat er  na afloop van het traject terug gekeken kan worden op een geslaagde samenwerking.

 

Het bestuur van Jodan Boys.