In Nieuws, Nieuws Commissie Algemene Zaken

Geachte leden, ouders en verzorgers,

De afgelopen weken en maanden hebben de media in ons land vol gestaan over grensoverschrijdend gedrag bij bedrijven en verenigingen. We kunnen er niet meer omheen. Niet alleen in de televisie-wereld is dit geconstateerd, maar ook in het bedrijfs- en verenigingsleven.

Uiteraard heeft dit ook onze aandacht. Grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie mogen nooit gebeuren, ook niet bij CVV De Jodan Boys.

Vertrouwenspersoon

Bij deze willen we, voor degenen die daarvan nog niet op de hoogte zijn, melden dat er bij CVV De Jodan Boys een vertrouwenscontactpersoon aanwezig is, waarbij je terecht kunt als je onverhoopt te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag. Zoek in dat geval de schuld niet bij jezelf, maar praat erover en neem contact op met deze persoon.

Als je over specifieke zaken of gevallen vertrouwelijk een keer met deze persoon wilt praten, dan kun je contact opnemen met Wim van den Brink, die al langer actief is als vertrouwenscontactpersoon binnen onze vereniging. Hij is te bereiken op het mailadres wimvandenbrink13@gmail.com.               Hij zal jouw melding uiteraard discreet behandelen. Mocht je behoefte hebben aan een vrouwelijke contactpersoon om mee te praten, dan kun je dit ook bij hem melden en dan wordt dat geregeld.

Wat kan je doen?

Wat kan je doen als je ziet en hoort dat iemand seksueel wordt geïntimideerd?

We hebben een aantal tips:

  • Kom op voor de desbetreffende persoon, en spreek diegene aan die ongewenst gedrag vertoont.
  • Praat met de persoon die geïntimideerd wordt, luister naar haar/zijn verhaal.
  • Je kunt helpen om contact op te nemen met de vertrouwenscontactpersoon.
  • Geef aan dat de mogelijkheid bestaat om met de vertrouwenscontactpersoon te praten.
  • Je kunt zelf ook de vertrouwenscontactpersoon benaderen om advies te vragen.

Tot zover. Wij hopen en verwachten op deze manier een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig sportklimaat binnen onze vereniging.

 

Bestuur CVV De Jodan Boys.