In Nieuws

Beste leden, sponsoren en vrijwilligers,

We staan aan de vooravond van kerst en de jaarwisseling. Normaal gesproken een tijd van Kaarsjesavond, kerstvieringen, drukke winkelstraten en gezellige borrels in de mooie Goudse binnenstad. Dit jaar is alles anders, alweer alles anders. Sommige leden zijn zo ziek geweest dat het leidde tot opname op de IC. De winkels en de horeca blijven op slot, Kaarsjesavond en kerstvieringen houden we digitaal. Het kerstgourmet en de nieuwjaarsreceptie zijn afgelast. De mensen in de gezondheidszorg maken overuren, alweer.

Bevoorrecht

Ondanks al deze slechte berichten ben ik als voorzitter van Jodan Boys bevoorrecht. Bevoorrecht op de veerkracht die onze club dit jaar  en de laatste jaren heeft getoond. Want wat heeft een ieder de afgelopen tijd zijn best gedaan om Jodan Boys draaiende te houden. Bij elke nieuwe maatregel gingen we niet bij de pakken neer zitten, maar pasten we ons weer aan gegeven de nieuwe omstandigheden. Alles werd in het werk gesteld om te blijven voetballen. Dit heeft veel flexibiliteit gevraagd van onze trainers, leiders en leden.

De nieuwe vrijwilligerscommissie heeft bergen werk verzet om het nieuwe vrijwilligersbeleid in te voeren. Ik ben blij dat we kunnen constateren dat het na wat opstartproblemen goed loopt. Onze beheerders Minne en Ron, die niets liever doen dan hun gasten te bedienen, hielden met veel kunst-en vliegwerk de kantine draaiende. Wat te denken van onze sponsoren die ondanks de crisis de club blijven steunen. Daar  kunnen we niets anders dan heel dankbaar voor zijn.

JOY

De oprichting van JOY laat zien dat onze club vitaal is en dat er een nieuwe generatie jongeren is die de handen uit de mouwen wil steken voor Jodan Boys. Naast de genoemde voorbeelden zijn er zoveel commissies en mensen die achter de schermen, met alle coronabeperkingen, hun beste beentje voor hebben gezet voor de club. Zonder jullie zouden we nergens zijn.

Als laatste wil ik mijn medebestuurders bedanken. Het besturen van een vereniging kost tijd en in deze coronaperiode, zelfs heel veel tijd. Ik wil jullie danken voor alle uren die jullie dit jaar ook weer voor de club hebben gemaakt.

Omzien naar elkaar

Beste mensen, ik sluit af met een stukje uit het Kerstevangelie uit Lukas 2 waarbij de geschrokken herders in het veld van Bethlehem gerust worden gesteld: ‘Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David  jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer.

In dit licht van Bethlehem mogen we kerst vieren en het nieuwe jaar in gaan. Laten we op elkaar letten en naar elkaar omkijken.

Ik wens een ieder goede kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar,

Marco Kastelein

Voorzitter CVV de Jodan Boys