In Nieuws, Nieuws Jeugd

Beste leden, vrijwilligers en bezoekers,

Afgelopen vrijdag heeft het kabinet opnieuw aanvullende maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen gaan vandaag, 28 november in en komen bovenop de maatregelen die op 14 november al zijn ingegaan. Het is spannend hoe deze maatregelen praktisch uitpakken en of competities dit jaar nog door zullen gaan. Dat kan een sportieve domper zijn na een mooie start van dit seizoen. Hoe klein de kansen ook zijn, als Jodan Boys doen we er alles aan om, waar veilig en verantwoord, zoveel mogelijk te blijven trainen en spelen. In de loop van volgende week weten we meer en we zullen je dan zo snel mogelijk informeren. Tot die tijd gelden de volgende maatregelen.

Alle maatregelen worden in dit bericht opgesomd.

Addendum 28-11:

Met ingang van 28 november zijn er na 17.00 uur ’s -middags geen activiteiten meer op het sportcomplex van Jodan Boys en is het complex gesloten. Dit geldt voor wedstrijden, trainingen en ook de horeca.

 • Op woensdagmiddag gaan trainingen tot 17.00 uur volgens schema gewoon door;
 • Afhankelijk van de besluitvorming in de tweede kamer, NOC-NSF en de KNVB zullen we deze week horen hoe en of competities en wedstrijden worden uitgespeeld in 2021. Zodra dit bekend is zullen we een update plaatsen. Welke wedstrijden, activiteiten of trainingen er op zaterdag 4 december plaats zullen vinden weten we nog niet. Zodra dit bekend is zullen we jullie hierover informeren;
 • We adviseren om online met elkaar te vergaderen of te overleggen. Lukt dit niet plan je overleg dan in. Vanwege de nieuwe maatregelen is het complex de komende weken vaker gesloten. Regel je vergadering en het openen en sluiten van het complex goed met de beheerder (beheerder@cvvdejodanboys.nl). Hou er rekening mee dat de deelnemers aan de vergadering een CTB moeten tonen, op anderhalve meter van elkaar moeten zitten en bij verplaatsing (binnenkomst, vertrek, toiletbezoek) een mondkapje moeten dragen.

 

Alle regels nog even op een rij:

Bezoekers – Vrijwilligers – Spelers

 • Er mogen geen bezoekers naar wedstrijden en trainingen komen. Hierop zijn twee uitzonderingen:
  1. De ouders van de kabouters kunnen hun kinderen begeleiden bij trainingen. De overige ouders zetten hun kinderen af bij het hek;
  2. De rijdende ouders van bezoekende verenigingen mogen het terrein betreden. We vertrouwen op de verantwoordelijkheid van de bezoekende verenigingen om dit zoveel mogelijk te beperken.
 • Mensen die functioneel aanwezig moeten zijn (zowel betaald als vrijwillig) mogen het complex betreden zij hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen als ze voor het uitoefenen van hun functie aanwezig zijn. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers Als de taak is gedaan wordt de vrijwilliger gezien als bezoeker en moet dan ook het terrein verlaten;
 • Spelers mogen het terrein betreden maar zodra ze klaar zijn worden ook zij bezoeker en moeten vanuit die hoedanigheid de sportvelden, tribunes en sportlocaties op de sportaccommodatie verlaten;
 • Gebruikers van de Jodan Boys kleedkamers, die ouder zijn dan 18 jaar, van zowel de thuisspelende teams als ook de bezoekende teams verzocht alleen de kleedkamers te betreden als je in het bezit bent van het Corona Toegangsbewijs..

Het complex kan dus worden gebruikt maar bezoekers zijn buiten simpelweg niet welkom. Zodra je klaar bent met sporten of je taak wordt je bezoeker en moet je het terrein verlaten. Voor de horeca; de Dug Inn en Sponsorhome gelden andere (horeca) regels.

Horeca – Vergaderingen – Evenementen

De Dug Inn en Sponsorhome vallen onder de regelgeving voor de horeca. De Dug Inn en Sponsorhome zijn geopend maar sluiten wel eerder, namelijk om 17.00 uur ’s middags. Zowel in de Dug Inn en Sponsorhome geldt dat:

 • iedereen op een vaste zitplaats moet zitten. In de Dug Inn zal een gedeelte worden afgezet waar je plaats kunt nemen. Vol=Vol helaas.
 • iedereen zit op 1,5 m van elkaar (geen meubilair verplaatsen s.v.p.)
 • Voor toegang tot de horeca (alle binnenruimtes) is vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs nodig.
 • Bij verplaatsing (binnenkomst, vertrek en toilet bezoek geldt dat het dragen van een mondkapje verplicht is
 • Eten en drinken doen we binnen en zittend en niet langs de velden of buiten. Wil je een consumptie kopen voor onderweg dan kun je die in de Dug Inn kopen. Een coronatoegangsbewijs is dan niet verplicht. Je moet een mondkapje dragen.
 • Vergaderen mag na 17.00 uur. Jodan Boys zal zeer terughoudend met boekingen omgaan. Vergader waar mogelijk online. Ook voor vergaderen geldt; op 1,5 meter afstand van elkaar zitten, bij verplaatsing een mondkapje dragen en in bezit zijn van een CTB.

Algemeen

 • heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • neem gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • houd buiten het sporten om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand;
 • wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten, stem dan gezamenlijk af over het dragen van een mondkapje.

We zijn ons bewust van de maatschappelijke discussie die rondom het Coronabewijs wordt gevoerd, ook binnen Jodan Boys zijn er voor- en tegenstanders. Het bestuur van Jodan Boys kiest er, na een zorgvuldige afweging, voor om de maatregelen te volgen. We verzoeken jullie om dit te respecteren en hierover niet met vrijwilligers en medewerkers in discussie te gaan. Heb je vragen, opmerkingen of twijfels, schroom dan niet en stuur ons een mail via corona@cvvdejodanboys.nl Waar nodig kunnen discussies dan op bestuurlijk niveau worden gevoerd.

 

Bestuur C.V.V. de Jodan Boys