In Nieuws

Beste leden en bezoekers van het Jodan Boys complex.

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er in de afgelopen week flink is gesproken over de stijgingen van het aantal besmettingen en de maatregelen die zijn voorgesteld. Ook nu hebben de maatregelen gevolgen voor u als lid en bezoeker van het Jodan Boys complex. Uiteraard gaan we er met elkaar voor om een en ander soepel te realiseren.

De regelgeving is simpel.

Buiten:

Op het terrein van Jodan Boys geldt alleen het advies om anderhalve meter afstand aan te houden. Probeer hier op te letten, het is een eenvoudige manier om risico’s te vermijden.

Binnen:

Voor alle binnenruimtes dus; kantine, sponsorhome, toiletten, kleedkamers etc. geldt dat het Corona Toegangsbewijs verplicht is. Dit geldt ook voor het terras als het weer het toelaat om zitplaatsen te organiseren. Het is jullie eigen verantwoordelijkheid ruimtes of het terras niet te betreden als je niet in het bezit bent van een geldig Corona Toegangsbewijs. We zullen hier gedurende de openingstijden met enige regelmaat op controleren.

Mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers geldt dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen. Denk dan aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals en alle vrijwilligers.

Algemeen:

In zijn algemeenheid geldt nog steeds:

 • Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
  neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,
  verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • Schud geen handen;
 • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes;
 • Houd buiten het sporten om zoveel mogelijk 1,5m afstand

We zijn ons bewust van de maatschappelijke discussie die rondom het Coronabewijs wordt gevoerd, ook binnen Jodan Boys zijn er voor- en tegenstanders. Het bestuur van Jodan Boys kiest er, na een zorgvuldige afweging, voor om de maatregelen te volgen. We verzoeken jullie om dit te respecteren en hierover niet met vrijwilligers en medewerkers in discussie te gaan. Heb je vragen, opmerkingen of twijfels, schroom dan niet en stuur ons een mail via corona@cvvdejodanboys.nl Waar nodig kunnen discussies dan op bestuurlijk niveau worden gevoerd.

Bestuur C.V.V. de Jodan Boys