In Nieuws

Beste speler en/of ouder,

We constateren dat op ons complex de laatste tijd de kleedkamers niet achtergelaten worden zoals dat hoort binnen onze vereniging. We hebben de afgelopen weken zowel op de zaterdag als door de week in diverse kleedkamers die door onze eigen teams gebruikt worden, vernielingen geconstateerd en/of opzettelijke vervuiling, met als gevolg vervelende schoonmaak- en herstelklussen voor onze technische dienst en onze schoonmakers.

Daarom willen we als bestuur jullie graag nog eens wijzen op de regels die bij De Jodan Boys gelden voor het gebruik van de kleedkamers.  Dat zijn de volgende:

  • Iedereen gebruikt de kleedkamer zoals aangegeven op het trainingsschema.
  • De trainer of aanvoerder van het team is eindverantwoordelijk voor het ophalen en inleveren van de sleutel van de kleedkamer. Hij of zij regelt dit zelf, of organiseert dit binnen het team. De sleutel wordt opgehaald inde Commissiekamer en dit wordt genoteerd op de sleutellijst.
  • Rommel, zoals tape om je sokken op te houden, gaat na de training/wedstrijd in de prullenbak.
  • Schoenen klop je uit op de straat voor de kleedkamer.
  • Als laatste controleert de trainer of de aanvoerder of de kleedkamer schoon achtergelaten is

Onze vrijwilligers treffen de kleedkamers op maandag maar al te vaak ernstig bevuild en kapot aan. Dit mag en kan niet.

Helaas hebben we de afgelopen tijd te vaak te maken met leden die deze regels aan de laars lappen. Vrijwilligers die de kleedruimte schoon houden constateren steeds meer vandalisme en ontoelaatbaar gedrag.  Het gaat dan om het vernielen van spiegels en lampen, het urineren in de kleedkamer en het besmeuren van de wanden. Ook komt het veelvuldig voor dat sleutels niet worden teruggebracht en zelfs worden achtergelaten in de doucheruimte.

 

Binnen De Jodan Boys zijn we met heel veel leden actief en dat betekent ook dat we rekening met elkaar moeten houden. Daarom maken we ook zoveel werk van sportiviteit en respect. We wijzen jullie graag op de regels die je zelf ondertekend hebt. Te weten Sportiviteit, Respect, Opruimen, Samenspel en Teamgevoel. Het is nu tijd om weer meer werk te maken van het derde punt: Opruimen.

 

We beseffen dat heel veel van onze leden zich keurig aan de regels houden, maar we vragen hen ook om dat naar buiten uit te dragen. Corrigeer je teamgenoten, spreek ze aan en zorg dat de boel netjes blijft. Dat is noodzakelijk, want bij herhaaldelijk wangedrag kunnen ook teams uit de competitie genomen worden. Het zijn wellicht harde woorden, maar het is noodzakelijk om bij Jodan Boys met elkaar in een nette accommodatie te voetballen. Dat kan alleen als we het met elkaar netjes houden. We gaan ervan uit dat jullie daar de komende tijd weer meer rekening mee houden. Met vriendelijke groet,

 

Marco Kastelein,

Voorzitter.