In Nieuws

Afgelopen vrijdag stond de tweede bijeenkomst van JOY op het programma, het jongeren netwerk van Jodan Boys. We kunnen wederom terugkijken op een geslaagde avond. De opkomst was goed en er zijn weer belangrijke zaken besproken

 Sfeerteam

Op de agenda stond vrijdagavond het thema events. De bijbehorende vraag die daarbij werd gesteld hoe kunnen we op Jodan Boys meer evenementen organiseren, waar de club beter van wordt, maar waar ook de leden enthousiast van worden en zich nog meer betrokken voelen.  Om daar meer handen en voeten aan te geven is er een sfeerteam opgericht. Leden daarvan zijn: Jelmer Bax, Nick Hamstra, Carolien Noorlander en Casper de Kruijff.  Meer over het sfeerteam later deze maand.

Drie evenement

JOY wil zich dit jaar richten op drie grotere evenementen.

  • Het organiseren van een toernooi voor lagere senioren
  • Het houden van een veiling, waarbij de opbrengst ten goede komt aan de club.
  • Het organiseren van een aantal feesten/derde helften.

Voor de pauze werden er  projectgroepen geformeerd die elk één van de evenementen voor hun rekening gaan nemen. Na de pauze is er in de verschillende groepen een aanzet gegeven voor het organiseren van de evenementen. Dat is ook wat JOY wil. Het moet geen praatclub zijn, maar een netwerk waarbij enthousiaste jonge leden meedenken over het wel en wee van de club om vervolgens daadwerkelijk de handen uit de mouwen steken.

De volgende bijeenkomst van JOY is vrijdagavond 10 december. Zet het in de agenda!