In Nieuws, Nieuws Barcommissie, Nieuws Vrijwilligerscommissie

Zoals bekend werken we sinds de start van het nieuwe seizoen als Jodan Boys met teamtaken voor de vrijwilligersdiensten. Voor een aantal belangrijke taken binnen de club, zoals de bar- en keukendiensten op zaterdag en de bezetting van de commissiekamer gedurende de week, bent u vooraf als team of als geleding ingedeeld. We vragen dan een aantal mensen van uw team of geleding om die taken met elkaar te vervullen. Dat geldt zowel voor de ouders van de juniorenteams, als de spelers van de seniorenteams. 

Planning

Als bestuur en vrijwilligerscommissie snappen we dat dit best een grote verandering is. Het nieuwe systeem heeft echter naar onze mening veel voordelen en zorgt uiteindelijk voor een betere bezetting. Goede communicatie hierover en het tijdig weten als team dat je aan de beurt bent, is natuurlijk een voorwaarde om het goed te kunnen laten werken. 

Naar aanleiding van de ouderavonden en besprekingen met de seniorenteams wordt de huidige planning aangepast en verbeterd. Er is in de nieuwe planning rekening gehouden met kleine teams waar al veel ouders taken doen. Daarom wordt niet een team ingedeeld, maar een hele geleding. Dus, als voorbeeld, niet alleen de JO8-3, maar de hele geleding JO8.  

De gehele geleding wordt door de vrijwilligerscommissie geïnformeerd over de momenten waarop de taken zijn ingepland. 

Het beleid van de club is en blijft dat elk lid 8 uur vrijwilligerswerk doet. Tenzij u natuurlijk al een vaste taak in of buiten het team hebt. Als vrijwilligerscommissie registeren we daarom ook goed wie er vanuit de teams komen voor de taken. Ook zullen we tijdens het seizoen steeds laten zien welke andere taken er allemaal zijn binnen Jodan Boys en waar u zich voor aan kunt melden. 

Wij stellen ons voor dat er toch nog vragen en opmerkingen zijn over het nieuwe systeem. Daarom hebben we onderstaand  Q&A geformuleerd voor antwoorden op veel gestelde vragen.

Vragen die gesteld worden:

  1. Geldt nog steeds de verplichting van 8 uur vrijwilligerswerk per lid?

Ja, deze verplichting geldt nog steeds. Het vrijwilligersbeleid is niet veranderd. Het beleid van de club is en blijft dat elk lid 8 uur vrijwilligerswerk doet. Tenzij u natuurlijk al een vaste taak in of buiten het team hebt. Dan wordt u hiervan vrijgesteld. 

 2.Geldt het beleid van de borg (2x € 50,- per seizoen) nog steeds?

Ja, er is niets veranderd in het beleid van de borg. Als u gedurende het seizoen geen 8 uur vrijwilligerswerk heeft gedaan, dan wordt aan het einde van het seizoen uw borg ingehouden. In het nieuwe seizoen moet u dan opnieuw de borg betalen. Dat gaat dan automatisch bij de contributie. 

3. Wordt individueel de aanwezigheid en inzet geregistreerd of als team?

We registreren de aanwezigheid en de uitgevoerde taak per persoon. We houden individueel bij wie welke taken doet. Zo kunnen we goed zien welke leden wel en welke leden niet aan hun 8 uur komen. 

4. Hoe wordt mijn inzet geregistreerd? 

Als vereniging en vrijwilligerscommissie gebruiken we nog steeds de website Vrijwilligerstekort voor de registratie. U kunt daarop nog steeds zien hoeveel punten u heeft opgespaard. U mag ook een mail sturen aan vrijwilligers@cvvdejodanboys.nl. Dan wordt u geïnformeerd over het aantal punten. 

5. Kan ik nu niet meer op de website Vrijwilligerstekort?

U kunt nog steeds inloggen op de website en zien hoeveel punten u heeft. Voor de teamtaken hoeft u zich niet via de website te registreren. Deze zijn gepland en worden gecommuniceerd. 

6. Hoe kom ik er achter hoeveel punten ik heb opgespaard?

Als vereniging en vrijwilligerscommissie gebruiken we nog steeds de website Vrijwilligerstekort voor de registratie. U kunt daarop nog steeds zien hoeveel punten u heeft opgespaard. U kunt  ook een mail sturen aan vrijwilligers@cvvdejodanboys.nl. Dan wordt u geïnformeerd over het aantal punten.

7. Wat moet ik doen als ik niet kan op de ingeplande uren voor de teamtaken?

Dat kan natuurlijk een keer gebeuren. Teamtaken zijn ingepland op verschillende dagen van de week gedurende het gehele jaar. 

Waarschijnlijk kunt u niet de verplichte 8 uur vrijwilligerswerk doen met alleen het uitvoeren van de teamtaak. Daarom bieden we als vereniging allerlei mogelijkheden om taken en vrijwilligerswerk te doen. U kunt ook een mail sturen aan de vrijwilligerscommissie met de vraag om vrijwilligerstaken uit te voeren buiten de teamtaken om. 

8. De verantwoordelijkheid voor het invullen van de vrijwilligerstaken ligt nu bij het team, wat gebeurt er als niemand in het team / de geleding wil of kan?

Het sanctiebeleid is en blijft dat de leden hun borg verliezen als ze geen 8 uur taken doen. Als een team haar teamtaken niet wil doen, gaan we op allerlei manieren met het team in gesprek. Als vereniging mogen we inzet van alle leden verwachten. 

9. Wie gaat dit in het team of de geleding regelen?

De verantwoordelijkheid voor het invullen van de diensten ligt bij het team / de geleding als geheel. Voor elke geleding wordt een ouder gezocht die deze taak wil uitvoeren. Hiermee voldoet deze ouder aan de verplichting van het uitvoeren van 8 uur vrijwilligerswerk.  Het is niet persé de verantwoordelijkheid van de leider dat de taken worden uitgevoerd. Wel is het fijn als de leider meehelpt met communiceren en regelen. 

10 Ik heb 3 kinderen, moet ik dan 24 uur vrijwilligerswerk doen?

In principe wel, maar in individuele gevallen kunnen we hierop een uitzondering maken. 

11. Er zijn een aantal teamtaken ingepland, maar niet genoeg om mijn verplichte 8 uur vrijwilligerswerk te halen. Hoe kan ik aan mijn 8 uur komen?

Dat klopt, waarschijnlijk kunt u niet de benodigde 8 uur vrijwilligerswerk doen met alleen de teamtaken. Er zijn veel taken binnen de club. Daarover kunt de vrijwilligerscommissie vragen. Er zal gedurende het seizoen steeds gecommuniceerd worden welke aanvullende taken er zijn. 

12. Hoe weet ik welke vrijwilligerstaken er nog meer zijn?

Via de website en de nieuwsbrief zullen we als vereniging laten zien welke taken er zijn en hoe u zich kunt inschrijven. Dat gaat lopen via de vrijwilligerscommissie. 

13. Wordt bijgehouden wat ik allemaal voor de vereniging doe?

De vrijwilligerscommissie blijft dit registeren in Vrijwilligerstekort. U kunt hier nog in om te kijken hoeveel punten u heeft. 

14. Wordt in de planning rekening gehouden met het feit dat we een klein team zijn, waarin een aantal ouders al vaste taken hebben?

Ja, in de nieuwe planning is daar rekening mee gehouden. In plaats van een team is een geleding ingepland. Dat maakt dat de taken over meerdere teams worden verdeeld.   

15. Hoe weet ik welke taken ik moet doen?

Alle taken in de commissiekamer zijn uitgeschreven. De vrijwilligerscommissie stuurt aan degenen die zich voor de taak hebben aangemeld, deze informatie toe (als dit bij de commissie bekend is). Voor de bar- en keukendiensten is de beheerder (Minne van Hooft) aanwezig voor de coördinatie en vragen. 

16. Wat betekent bar- en keukendienst?

Er zijn mensen achter de bar nodig voor koffie, drankjes, afrekenen etc. Ook zijn er mensen in de keuken nodig om tosti’s te maken en te frituren. U kunt voor de beide taken worden ingezet. De beheerder kijkt waar welke mensen nodig zijn.