In Nieuws

Hierbij nodigt het bestuur alle leden van De Jodan Boys van harte uit voor de volgende Algemene Leden Vergadering, die zal worden gehouden op dinsdag 22 juni a.s. vanaf 20.00 uur in de kantine van ons sportcomplex Oosterwei (inloop 19.45 uur).

De agenda voor deze bijeenkomst ziet er als volgt uit:

 1. Opening en welkom door de voorzitter
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Verslag van de vergadering van 15 december 2020
 5. Vaststelling begroting vereniging 2021 – 2022 en toelichting begroting stichting 2021-2022
 6. Voorstel voor corona-compensatieregeling senioren
 7. Vaststelling Algemeen Beleidsplan De Jodan Boys 2021-2024
 8. Bespreken Voetbaltechnisch Beleidsplan De Jodan Boys 2021-2024
 9. Aanpassing structuur van de organisatie
 10. Samenstelling Algemeen Bestuur
 11. Rondvraag en sluiting

Het bestuur nodigt u van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Belangstellende leden worden gevraagd om zich van te voren aan te melden bij de secretaris op het mailadres secretaris@cvvdejodanboys.nl. De stukken voor de ALV zijn vanaf 12 juni beschikbaar  en worden op aanvraag toegestuurd. Wij zien uit naar uw komst.

Het bestuur.