In Nieuws
Op 22 juni a.s. vindt vanaf 20.00 uur in de kantine van De Jodan Boys de volgende ALV plaats. Het wordt weer een belangrijke vergadering voor onze club, want er liggen diverse richtinggevende stukken voor het beleid in de komende jaren voor.
Zo zullen we komen te spreken over het nieuwe Algemeen Beleidsplan voor de periode 2021-2024. Daarin zetten we als bestuur het voorgenomen beleid van de club voor de komende tijd uiteen en daar vragen we uiteraard de goedkeuring van de ALV voor. Ook het nieuwe beleidsplan van de Voetbal Technische Commissie zal gepresenteerd worden. Verder is de begroting van zowel de vereniging als de Stichting Jodan Boys voor het volgende seizoen aan de orde.
Het ziet ernaar uit dat we binnenkort weer open mogen op het complex, maar het zal duidelijk zijn dat we financieel gezien niet ongeschonden uit de Coronastrijd gekomen zijn. We willen graag met de leden van gedachten wisselen over hoe om te gaan met de ontstane financiële tekorten. Verder is de onlangs voorgestelde compensatieregeling voor de seniorenleden aan de orde en zullen we als bestuur een toelichting geven op de nieuwe structuur, waarmee we de gang van zaken binnen de vereniging wat steviger en beter aan willen gaan sturen. Kortom, genoeg ingrediënten voor een interessante ALV.
De agenda voor de ALV zal 2 weken van te voren op de website geplaatst worden en belangstellende leden kunnen de stukken dan opvragen. We vragen iedereen die aanwezig wil zijn om zich uiterlijk een week van tevoren bij de secretaris op te geven. We hopen als bestuur op een goede vergadering. Groet,
Theo Vogelzang, secretaris.