In Nieuws

Er is de afgelopen weken veel commotie geweest binnen onze vereniging over misdragingen van jongeren in en rond het weekend op ons complex en de vervuiling die met zich meebrengt. Het is helaas al langere tijd zo dat we als vereniging te lijden hebben onder vandalisme op het complex en oneigenlijk gebruik van de velden, met name in het weekend. Ook wordt er vaak veel afval achtergelaten, wat dan door onze mensen opgeruimd moet worden en wat heel vervelend is. We krijgen ook steeds meer klachten van leiders en trainers over dit soort zaken.

 

We vinden dit als bestuur heel vervelend voor alle betrokkenen en het begint langzamerhand de spuigaten uit te lopen. Het zal best zo zijn dat de Coronamoeheid van veel jongeren en ouderen een rol speelt bij dit alles, maar daar kunnen we geen genoegen mee nemen. Daarom willen we binnenkort weer aan tafel met de wijkregisseur en de nieuwe wijkagent voor Oosterwei en hen vragen om actiever in te zetten op controle en handhaving op ons complex. Daarnaast willen we iedereen vragen om bij elke constatering van een overtreding de politie te bellen. Wij hopen dat zij daardoor meer actie gaan ondernemen in de vorm van controle en handhaving.

 

Wij doen als bestuur, beheerders, technische dienst en onderhoudsploeg ons best om het complex zo optimaal mogelijk in te richten en te onderhouden voor alle leden, maar als zoveel mensen van binnen en buiten de club daar geen boodschap aan hebben, dan wordt het lastig. Daarom roepen wij iedereen op om met ons te letten op verkeerd gebruik van ons complex en misstanden daarover te melden bij de politie of bij onze beheerder. Ook hier geldt: samen staan we sterk.

Het bestuur