In Nieuws

Naar aanleiding van de door het kabinet aangepaste maatregelen heeft het bestuur van Jodan Boys opnieuw besloten haar trainingsschema, per 31 maart aanstaande, te herzien. In bijgevoegd trainingsschema vindt u de effecten van deze maatregelen (KLIK HIER). Alle overige maatregelen blijven onveranderd gelden.

Heeft u vragen, opmerkingen of twijfels, schroom niet en stuur ons een mail. corona@cvvdejodanboys.nl