In Nieuws

Het antwoord op deze vraag is JA, als je ouder bent dan 12 jaar !

Onlangs heeft het Coronateam de balans opgemaakt van de naleving van de Coronamaatregelen op ons complex. De conclusie is dat heel veel leden de regels goed naleven maar dat het niet altijd voor iedereen duidelijk is wat nu wel en niet mag. Hieronder kunnen jullie nalezen welke maatregelen door de overheid zijn vastgesteld. Klik  hier of op de afbeelding voor een pdf met de afspraken

Deze regels gelden uiteraard ook op het Jodan Boys complex.

Let dus op:  de 1,5 meter regel NA het sporten geldt dus voor IEDEREEN vanaf 13 jaar !!! Het is dan ook NIET de bedoeling dat er teambesprekingen op de tribune of in de dug-outs worden gehouden en dat groepen spelers met elkaar onder de luifel wachten tot zij het veld op mogen.

Deze regels zullen op ons complex strikt gaan worden gehandhaafd ! Laten we met elkaar blijven zorgen voor een veilig Jodan Boys.

Het Corona-team.