In Nieuws

Afgelopen zaterdag heeft u als lid van CVV de Jodan Boys een email ontvangen waarin de inning van de contributie is aangekondigd. Wij hebben hierop enkele vragen ontvangen. Graag wil het bestuur daarom enkele zaken verduidelijken.

Voor Jodan Boys zijn dit onzekere tijden. Wij kunnen ons voorstellen dat u het vreemd vindt dat wij nu contributie van u vragen, terwijl de corona maatregelen een normaal seizoen onmogelijk maken. Er zijn maar heel weinig mogelijkheden om onze leden activiteiten aan te kunnen bieden. Dat doet pijn. Zowel bij de vereniging als bij de kantine-inkomsten waar we te maken hebben met zeer sterk teruggelopen inkomsten. Maar zeker ook bij u als lid, die nu niet op de vereniging terecht kan, terwijl we toch contributie aan u moeten vragen.

Het onderstaande is bedoeld als toelichting waarom we die contributie op deze manier moeten innen.
Daarbij gaan we met name even in op de contributie verenigingstaak.

Reguliere contributie

De reguliere contributie is nodig voor de vaste kosten van de vereniging, die vrijwel allemaal gewoon doorgaan. Bij die vaste kosten kunt u denken aan bijvoorbeeld de veldhuur.

Daarnaast missen we ook veel inkomsten uit de verkoop van eten en drinken in de kantine. Als vereniging doen we ons best om de kosten zo laag mogelijk te houden, o.a. door met vrijwilligers te werken. Zonder contributie betalende leden kan een club echter niet bestaan. De leden delen met elkaar de kosten.

We zetten als vereniging alle zeilen bij om de verliezen te beperken. Zo doen we een beroep op de regelingen van de Rijksoverheid. We onderhandelen met de gemeente over de veldhuur. Ook proberen we binnen de maatregelen van de overheid en KNVB zoveel als mogelijk het voetballen mogelijk te maken. Ondanks dat de coronamaatregelen er voor zorgen dat we nog maar beperkt kunnen sporten, doen we er alles aan om wat er kan zo goed mogelijk te faciliteren.

Contributie/borg verenigingstaak

Het innen van de contributie verenigingstaak is een afspraak die we hebben gemaakt tijdens de vorige ALV. Deze is bedoeld om zeker te stellen dat voldoende leden een steentje bijdragen aan de vrijwilligersdiensten binnen de vereniging. Deze contributie is eigenlijk een soort borg. Die wordt dit seizoen geïnd (deel 1 in augustus, deel 2 nu in januari). Zolang je gewoon je verenigingstaak hebt uitgevoerd, zal deze inning niet nog eens gebeuren. Dit seizoen zullen we hier uiteraard soepel mee omgaan en schuift de borg door naar volgend seizoen, waardoor u dit dan niet opnieuw hoeft te betalen. De borg blijft in het bezit van de vereniging en wordt terugbetaald als leden hun lidmaatschap beëindigen.

Tot slot

Wij hopen, net als iedereen, dat het einde van de coronacrisis in zicht is en dat we met elkaar na de zomer weer eens een ‘echt’ voetbalseizoen kunnen beleven. Laten we met elkaar de club overeind houden!

Intussen zorgt de onzekere financiële positie van De Jodan Boys ervoor dat we genoodzaakt zijn om de contributie zoals normaal te innen.