In Nieuws

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 december 2020 is Toon van der Stok, al 30 jaar bestuurlijk actief voor onze vereniging, benoemd tot erelid.

Het erelidmaatschap is een bijzondere erkenning voor leden die zich op bijzondere wijze hebben onderscheiden. Slechts zelden wordt het erelidmaatschap aan iemand toegekend: in de 86 jaar dat De Jodan Boys bestaat zijn er 10 ereleden benoemd. Denk aan wijlen Toon de Frankrijker, Martin van Leeuwen en Chris Boot. Nog 3 ereleden zijn in leven: Jaap Evertsen, Gerard Wolters en Leo Radder.

Toon van der Stok is al 32 jaar lid en bijna al die tijd ook bestuurlijk actief. In zijn toespraak prees voorzitter Marco Kastelein zijn verdiensten voor de vereniging:

“Je hebt gewone leden, actieve leden, zeer actieve leden en ereleden. Van die laatste soort hebben we er heel weinig. In het begin deed je voetbaltechnische zaken voor de lagere senioren. In 1993 trad je aan in het Stichtingsbestuur. In het begin namens het voetbalbestuur onder Cor Verbaan, later secretaris en inmiddels al weer 20 jaar voorzitter. 20 jaar kom daar eens om in deze tijd. Je bent een betrokken bestuurder, kritisch naar het bestuurlijk handelen en veel aanwezig op de club.”

“Het paradepaardje van je loopbaan is de nieuwbouw die in 09/10 is gerealiseerd. Jij was verantwoordelijk voor het bouwteam. Het heeft een prachtige accommodatie opgeleverd, hoofdklassewaardig. Je hebt veel feestavonden georganiseerd. Je bent een gezelligheidsdier. Een gouden vent. En ook een fanatiek voetballer. Je mist geen wedstrijd of training bij de veteranen.”

“Ons past dank aan je vrouw en kinderen. Dat je zoveel voor JB kon betekenen. 30 jaar JB besturen: een waardig erelid.”