In Nieuws

De ALV vindt dit jaar plaats op dinsdag 15 december a.s. van 20.00 tot 22.00 uur, via Teams. Personen die zich hebben aangemeld ontvangen een email met inlog-link.

Zoals gewoonlijk zullen daarbij de jaarstukken aan de orde komen, maar er zal ook uitgebreid aandacht zijn voor het wel en wee van onze club en haar (individuele) leden. Het bestuur was voornemens om ook het nieuwe beleidsplan voor de periode 2021-2024 aan de orde te stellen, maar dat onderwerp is uitgesteld naar de volgende ALV van 22 juni 2021.

De vergadering vindt online via Teams plaats. We willen iedereen die belangstelling heeft om de ALV bij te wonen vragen om zich op te geven bij de secretaris op het mailadres secretaris@cvvdejodanboys.nl. Graag uiterlijk 1 december a.s.

Belangstellenden zullen uiterlijk 8 december de stukken ontvangen.