In Nieuws, Nieuws Vrijwilligerscommissie

CVV De Jodan Boys is één van de grootste verenigingen uit de regio met meer dan 1350 leden, waarvan ruim 1050 spelende leden. Naast de spelende leden kent de vereniging ook niet-spelende leden, waaronder de vaste vrijwilligers. Om alles goed te laten verlopen rondom de voetbalsport moet er veel geregeld worden en staan vele (vaste) vrijwilligers, zichtbaar en onzichtbaar, regelmatig en structureel klaar om ons en onze kinderen de mogelijkheid te geven te kunnen sporten.

De Vrijwilligerscommissie heeft het afgelopen jaar veel energie gestoken in het opzetten en verbeteren van een systeem waarbij zichtbaar is wie binnen de vereniging welke taken (vrijwilligers-/verenigingstaken) voor zijn/haar rekening neemt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het registratiesysteem VrijwilligersTekort (van VoetbalAssist), met daarin een roostermodule. Deze module maakt het mogelijk dat (niet-)leden zich via de website van De Jodan Boys kunnen inschrijven voor diverse verenigingstaken. Door de vrijwilligerscommissie wordt, na inventarisatie, geregistreerd welke vaste vrijwilligers taken uitvoeren en in welke rol/functie zij dat doen. Dit gebeurt op basis van de nieuwe vrijwilligers- en verenigingstakenregeling, die begin seizoen 2020-2021 is ingegaan.

De commissie is op zoek naar leden die het leuk vinden om, daar waar de huidige commissie zich het afgelopen seizoen sterk voor heeft gemaakt, deze administratieve en registratieve processen verder te verbeteren en uit te bouwen.  Concreet is de vereniging op zoek naar één of meer  nieuwe commissieleden. De taken/werkzaamheden hebben betrekking op:

  • Registreren (inventarisatie en administratie)
  • Beheer mailbox (vraagbaak voor leden)
  • Applicatiebeheer van de verschillende registratiesystemen (KNVB Sportlink/  VrijwilligersTekort van Voetbalassist)
  • Onderhouden contacten met andere commissieleden, vaste vrijwilligers en leden.

Voor de komende tijd streven we daarnaast naar:

  • Opzetten van een systeem voor werven en behouden van vrijwilligers
  • Onderhoud en Beheer Vrijwilligerspagina website CVV De Jodan Boys
  • Verfijnen en verbeteren (verder digitaliseren) administratieve/financiële processen.

De commissie is momenteel op zoek naar een voorzitter (tevens bestuurslid vrijwilligerszaken) en een of meer commissieleden, met als achtergrond:

  • Administratief/Registratief/Secretarieel
  • Applicatiebeheer en systemen (functioneel beheer)
  • Werving en Selectie

Tijdsindicatie: per seizoen gemiddeld 2-6 uur per week per functie/rol

Mocht je interesse hebben en wil je binnen de vereniging als vrijwilliger actief zijn in een functie/rol die je kunt doen op een moment dat jou het beste uitkomt en vanuit huis (of vanuit  ons complex) , dan horen wij graag van je.  Voor meer informatie kun je een mail sturen naar vrijwilligers @cvvdejodanboys.nl.