In Nieuws

Naar aanleiding van de door het kabinet teruggeschroefde maatregelen heeft het bestuur van Jodan Boys opnieuw besloten haar Corona protocollen te herzien. We gaan terug naar de maatregelen die we eerder op 14 oktober al hebben genomen.

Het verschil met nu is voor de Jodan Boys niet heel groot. Groot pluspunt ! we mogen met vier personen buiten samen zijn waardoor trainen weer iets eenvoudiger zal worden. Hiervoor is opnieuw een trainingsschema gemaakt (klik hier). De maatregelen gaan op zeventien november om tien uur in en gelden tot nader order. Het trainingsschema geldt vanaf 18 november 2020. Uiteraard kunnen deze maatregelen niet succesvol zijn zonder jullie medewerking. We rekenen daarom op jullie

Alleen trainers, spelers en handhavers mogen tijdens trainingen en wedstrijden op het complex aanwezig zijn (en dan alleen in situaties zoals hieronder beschreven). Zorg dat u zo kort mogelijk op het complex aanwezig bent. Publiek ouders en overige bezoekers hebben geen toegang.

Officiële wedstrijden:

 • Alle competitie- en bekerwedstrijden zijn tot nader order uitgesteld.

Trainingen

 • Pupillen en junioren mogen zonder beperking trainen.
 • Voor senioren leden is een apart trainingsschema ingesteld wat vanaf 19 november gaat gelden.
 • Kinderen vanaf 13 jaar mogen voor en na de training niet met meer dan 4 personen bij elkaar komen;
 • Kabouter- en ING-groepen trainen.

Gebouwen

 • Alle gebouwen zijn gesloten met uitzondering van de toiletten aan de buitenzijde van de Sponsorhome (onder de luifel) en de materiaalruimte; hierin mag nooit meer dan 1 persoon tegelijkertijd aanwezig zijn.

Oefenwedstrijden

 • Er mogen GEEN oefenwedstrijden met andere verenigingen worden gespeeld
 • Voor pupillen en junioren zijn onderlinge wedstrijden WEL toegestaan. Neem bij oefenwedstrijden het volgende in acht:

  • Er kan geen gebruik worden gemaakt van sponsorkleding
  • Er zijn geen scheidrechters beschikbaar (zelf organiseren)
  • Onderlinge oefenwedstrijden kunnen alleen worden gepland na overleg met de wedstrijdsecretaris, Emiel van der Nagel
  • Onderlinge oefenwedstrijden vinden alleen plaats op alle velden
  • Onderlinge oefenwedstrijden vinden plaats op zaterdag tussen 8.30 – 16:00 uur (hiervoor zijn vast tijdsblokken gedefinieerd) of op de reguliere trainingstijden van het betreffende team
 • Kinderen vanaf 13 jaar mogen voor en na de wedstrijd niet bij elkaar komen met meer dan vier personen

Handhaving:

Om de gezondheid van iedereen die het complex betreedt te kunnen garanderen gelden de volgende afspraken:

 • Iedereen die het complex betreedt dient de gestelde regels strikt na te leven;
 • Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van trainers ervoor te zorgen dat spelers de regels volgen;
 • Trainers zijn bevoegd spelers die de regels niet naleven de toegang tot het complex te ontzeggen;
 • Gedurende de openingstijden van het complex is er op zaterdagen een Corona coördinator aanwezig die toeziet op naleving van de regels;
 • Het bestuur houdt zich het recht voor om bij het niet naleven van de geldende richtlijnen het HELE team inclusief staf/begeleiding de toegang tot het complex voor de resterende periode van de beperkte maatregelen te ontzeggen.

Uiteraard geldt op het hele complex de anderhalve meter regel en wij verzoeken u de aanwijzingen te volgen.

Heeft u vragen, opmerkingen of twijfels, schroom niet en stuur ons een mail. corona@cvvdejodanboys.nl