In Blogs

Zoals bekend is de scheidsrechterscommissie een onmisbaar onderdeel van onze vereniging. Zonder deze commissie kan er op zaterdag niet in competitieverband gevoetbald worden. Vanuit deze commissie worden elke zaterdag de aanstellingen van scheidsrechters voor de thuiswedstrijden van onze teams geregeld en georganiseerd. Naast aanstellingen vanuit de KNVB voor de wedstrijden van de selectieteams en het fluiten door ouders/coaches bij de jongere jeugd, zijn er elke zaterdag enkele tientallen wedstrijden waarvoor de vereniging zelf scheidsrechters moet regelen.

Er zijn momenteel 2 zaken op dit gebied aan de orde, waarover ik me wat zorgen maak m.b.t.  deze belangrijke taak binnen de vereniging. A. we hebben niet genoeg clubscheidsrechters en b. we hebben niet genoeg leden voor de scheidsrechterscommissie om elke week weer te zorgen dat er genoeg scheidrechters zijn. Om met het eerste te beginnen, ik begrijp werkelijk niet waarom er binnen een vereniging van bijna 1400 leden zo weinig mensen zijn die deze taak voor hun rekening willen nemen. Ik geef toe dat veel mensen op zaterdag graag andere dingen willen doen, maar als ze wel willen voetballen en geen of maar beperkt vrijwilligerswerk willen doen (zoals het fluiten van wedstrijden), dan houdt het gauw op.  Als we niet genoeg clubscheidsrechters hebben, dan kunnen we ook niet genoeg wedstrijden door laten gaan. Zo simpel is het. Dus ik roep hierbij zoveel mogelijk leden en ouders op om zich te melden bij de scheidsrechterscommissie om wedstrijden te gaan fluiten dan wel zich op te laten leden tot clubscheidsrechter.

Dan de samenstelling van de scheidsrechterscommissie. Met veel inspanning van het bestuur en dankzij de actieve betrokkenheid van enkele actieve vrijwilligers zijn we erin geslaagd om met kunst en vliegwerk de scheidsrechterscommissie minimaal te bemensen met enkele vrijwilligers die elke week hun stinkende best doen om voor alle wedstrijden op zaterdag genoeg scheidsrechters te vinden om alle geplande wedstrijden te fluiten. Maar de werkbelasting van deze mensen is in normale tijden behoorlijk zwaar. Het komt geregeld voor dat zij op vrijdag nog bezig zijn om de laatste wedstrijden voor de zaterdag te vullen en dat is geen lolletje. In een van de weekenden dit najaar dat we nog gewoon mochten voetballen werd met veel soebatten een scheidsrechter verleid om op zaterdagmiddag een tweede wedstrijd te fluiten en dankzij hem liepen we daardoor gelukkig een boete vanuit de KNVB en puntenaftrek voor het betreffende team mis.

Daarom doe ik een beroep op al onze clubgenoten om de scheidsrechterscommissie te komen versterken. We willen met de commissie de komende tijd ook een professionaliseringstraject in om alle taken en verantwoordelijkheden op het gebied van het aanstellen van scheidsrechters binnen de club te stroomlijnen. Daar hoort ook bij dat we graag een aantal nieuwe scheidrechters op willen gaan leiden en dat we daarmee ook weer beter ons werk op dit gebied in kunnen gaan vullen. Ik wijs er nog maar even op dat leden en ouders op deze manier ook hun vrijwilligerstaken in kunnen vullen en dus geen bardiensten en/of commissiekamerdiensten hoeven te vervullen.

En dan is de cirkel weer rond. Zonder vrijwilligers kan onze mooie club niet draaien en wanneer niet zo veel mogelijk leden en ouders hun mouwen opstropen om vrijwilligerdiensten te vervullen, zijn wij op termijn gedoemd om als club te verdwijnen. Dat schrikbeeld heeft onlangs al een bekende voetbalclub uit Rotterdam getroffen en ik hoop dat onze leden het niet zover willen laten komen, Dus meld je op scheidsrechters@cvvdejodanboys.nl  voor het fluiten van wedstrijden, dan wel voor een opleiding tot clubscheidsrechter of voor het lid worden van de scheidsrechterscommissie. Vraag niet wat de club voor jou kan doen, maar vraag wat jij voor de club kunt doen.

Theo Vogelzang, secretaris AB

E-Mail:  secretaris@cvvdejodanboys.nl